Software aanbiedingen

Back-up aanbieding voor particulieren, geldig tot 30 september 2018.
In de regio Den Haag (zie regio).
Vroeger gingen we anders om met foto's, muziek en video.
  • Foto's werden ingeplakt in albums.
  • Muziek stond op een CD of grammofoonplaat.
  • Films werden van een DVD of video cassette afgespeeld.
Tegenwoordig staat alles op onze computer en de meeste mensen denken niet na over eventuele problemen met de harde schijf.
Dat een harde schijf ooit kapot gaat is zeker, de vraag is alleen wanneer.....
Maar ik heb een SSD, dan kan dat toch nooit gebeuren?
Ook daarbij kan door een storing verlies van gegevens optreden (zie flash geheugen).

Sommige computer gebruikers maken handmatig een back-up door het simpel kopiëren van bestanden en mappen.
Een tijdrovende methode (die dan ook niet niet regelmatig wordt uitgevoerd} en met grote kans op fouten.
Er zijn een aantal misverstanden over het maken van een back-up.
Eén ervan is het kopiëren bestanden van een oude computer en deze computer daarna verkopen, weggeven of weggooien.
Ook worden vaak door gebrek aan ruimte op de interne harde schijf, bestanden gekopiëerd naar een externe harde schijf en daarna de originelen verwijderen, om weer extra ruimte op de interne schijf te krijgen.
In beide gevallen vindt u dat uw bestanden veilig zijn "want er is toch een back-up".
Maar een back-up is altijd een kopie van bestaande bestanden en als u de originele bestanden niet meer heeft is het dus ook geen back-up meer.
Dit is dan dus de enige bestaande versie van die bestanden.
Een fout in het back-up medium kan ervoor zorgen dat deze bestanden beschadigd raken of in het ergste geval helemaal niet meer aanwezig zijn.
Stel uw foto's en andere belangrijke bestanden daarom veilig door het installeren van een volledig automatisch back-up systeem.
Wat heeft u hiervoor nodig:
  • Een externe harde schijf of een NAS met voldoende capaciteit.
  • Een professioneel back-up programma.
  • Goede instellingen van het back-up programma, zodat alleen uw eigen bestanden in de back-up worden opgeslagen. Het maken van een back-up van progamma's of Windows bestanden is zinloos.
De kosten:
  • Externe harde schijf € 60,- tot € 130,-. (afhankelijk van de capaciteit).
  • Back-up programma € 120,-. (via internet te downloaden en installeren).
  • Installatie en configuratie normaal € 90,-, nu € 70,- (exclusief voorrijkosten).
Waarom zou ik geld uitgeven voor een back-up, die ik misschien nooit nodig heb?
Bekijk het als een verzekering, u betaalt ervoor maar misschien maakt u er nooit gebruik van.
Als u werkelijk gelooft dat een harde schijf nooit problemen zal vertonen, of u vertrouwt volledig op de (beperkte) ingebouwde back-up mogelijkheden van Windows, kunt u er natuurlijk voor kiezen geen back-up software te installeren.
Misschien bent u dan in de toekomst wel onze klant voor data recovery.
Bel voor een afspraak of gratis advies naar 06 55 88 66 41

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Een SSD (Solid State Drive) werkt met flash geheu­gen, zoals een geheu­gen­kaart of USB stick.
 
Een SSD bevat dus geen bewe­gen­de onder­de­len, zoals een tra­di­tio­ne­le (me­cha­ni­sche) harde schijf en is dus vrij­wel onge­voe­lig voor val­len of sto­ten.
NAS (Network Attached Storage) staat voor een kastje met één of meer harde schij­ven, dat op het net­werk aan­geslo­ten is. Dit sys­teem maakt gebruik van het net­werk (TCP/IP) proto­col voor de data­over­dracht.
 
NAS appa­raten zijn in feite vol­waar­dige file­servers. Bij een NAS wordt het bestands­sys­teem beheerd van­uit het NAS sys­teem zelf, mees­tal een variant van Linux.
Trefwoorden: software reparatie aanbieding the hague
Wait