Netwerk en internet tips

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

Geen internet verbinding
Als de computer geen internet verbinding heeft kan dat een fout in de hardware of software betekenen, maar ook kan een trojan de verbinding onmogelijk maken (voor meer informatie klik hier).
Waarom moet een draadloos netwerk worden beveiligd
Zonder beveiliging kunnen computers, die zich binnen het bereik van uw draadloos netwerk bevinden (soms wel een paar honderd meter), van uw internet verbinding gebruik maken. Op die manier kunnen ze ook spam of virussen verspreiden, die lijken afkomstig te zijn van uw computer (voor meer informatie ).
Niet alleen kunnen deze computers gebruik maken van uw internet verbinding, maar als u een intern netwerk in huis heeft, kan hier ook op worden ingebroken en vertrouwelijke informatie worden gekopieerd of uw computers worden geïnfecteerd met virussen of andere kwaadaardige software.
Wat is een modem
Een modem "vertaalt" de digitale netwerkinformatie naar signalen die geschikt zijn voor het verzenden via andere media, bijvoorbeeld antenne kabel, telefoonlijn, ADSL of het mobiele telefoonnet.
Wat is een router
Een router is een apparaat, dat meerdere computers in een netwerk verbindt. Als de router wordt aangesloten op een modem, dan kunnen alle op de router aangesloten computers gebruik maken van dezelfde internet verbinding.
Hoe kan ik twee computers met elkaar verbinden via de netwerk aansluiting
Twee computers kunnen met behulp van een "cross cable" via de netwerk aansluitingen met elkaar worden verbonden. Dit is handig voor het overzetten van gegevens als u niet beschikt over een netwerk.
Hoe kan ik een back-up maken via het netwerk
Goede back-up software biedt standaard die mogelijkheid. Voor een complete oplossing kijk op de pagina over netwerk back-up.
Wat is een IP-adres
Op het internet hebben alle computers een uniek nummer, dit nummer krijgt u automatisch van uw provider en is uw IP-adres. Vergelijk het maar met een telefoonnummer, alleen dit nummer is geldig over de hele wereld.
Bel 06 55886641 voor meer informatie of gratis advies.
Wat is DNS
DNS staat voor Dynamic Name Server en vertaalt bijvoorbeeld de naam van een website naar een uniek IP-adres (zie vorige vraag).
Het is dus vergelijkbaar met een telefoonboek, u zoekt op naam naar het bijbehorende nummer. Alleen door de enorme grootte van dit telefoonboek zijn er over de wereld vele DNS servers, die met elkaar samenwerken om snel een IP-adres te kunnen opzoeken.
U typt in de browser bijvoorbeeld de naam van onze website "www.aenaservice.nl" en DNS vertaalt dit naar ons IP-adres.
Kunnen persoonlijke gegevens via internet worden gestolen
Er kan een trojan op uw computer geïnstalleerd zijn, die persoonlijke gegevens doorgeeft aan criminelen. Soms wrdt deze malware niet door uw anti-virus programma ontdekt. Zie ook het onderwerp "Wat is een botnet" verderop op deze pagina.
Wat is phishing
Phishing ("vissen") is een verzamelnaam voor activiteiten die tot doel hebben persoonlijke informatie aan internet gebruikers te ontfutselen. Deze persoonlijke informatie kan bijvoorbeeld zijn: creditcard nummer, sofi-nummer, adres en geboortedatum. Deze gegevens worden misbruikt voor het doen van grote uitgaven (in het geval van creditcardnummers) of voor wat in het Engels "identity theft" wordt genoemd, het stelen van een identiteit.
De overheid, banken en gerenommeerde bedrijven zullen u nooit via e-mail vragen naar dit soort gegevens, beantwoord dergelijke e-mails dus nooit. Ook zijn er websites, die verdacht veel lijken op de sites van bekende instellingen, waar u om dit soort informatie wordt gevraagd. Voor meer informatie kijk op http://www.waarschuwingsdienst.nl.
Wat is scamming
Scamming is een vorm van oplichting waarbij fraudeurs proberen iemand geld afhandig te maken onder valse voorwendselen. Op het internet doen ze dit meestal door mensen te overtuigen dat ze veel geld kunnen verdienen, bijvoorbeeld omdat men een loterij heeft gewonnen of omdat men een deel zal krijgen van een op een bankrekening geblokkeerde geldsom.
Ze vragen dan meestal om een voorschot, bijvoorbeeld voor administratieve kosten of om daarmee een ambtenaar om te kopen. Als ze dat "voorschot" hebben ontvangen, vragen ze er soms nog één of laten ze helemaal niets meer van zich horen.
Wat is pharming
Pharming is het misleiden van internetgebruikers door hun verkeer met een bepaalde server ongemerkt om te leiden naar een andere server. Bij pharming wordt een DNS-server aangevallen en wordt het internetadres van een bepaalde domeinnaam gewijzigd. De nietsvermoedende surfer typt het bekende webadres in, maar komt op een nagebootste site terecht. Indien dit bijvoorbeeld de site van een bank is, dan kan een kwaadwillige hacker vervolgens gevoelige gegevens aan de gebruiker ontfutselen.
De internetgebruiker merkt hier niets van, ook anti-virus programma's of anti-spyware software beschermen niet tegen pharming. De bescherming moet komen van de beheerder van de website. Banken beschikken in het algemeen over goed beveiligde sites.
De gebruiker moet er goed op letten dat het adres van de site exact overeenkomt met de site van de bank. Beveiligde websites starten met https:// in de URL, bijvoorbeeld "https://www.mijnbank.nl". Dit adres is altijd te zien in de adresbalk van de browser.
Wat is een botnet
Een botnet is een verzameling van met een trojan geïnfecteerde computers. Dit verborgen programma stelt hackers in staat uw computer op afstand te besturen en uw activiteiten (ook via internet) te onderscheppen. Niet alleen uw pc, maar ook honderden of duizenden andere beschikbare computers op internet, die met deze kwaadaardige software zijn besmet.
Op die manier kunnen ook vanuit één pc opdrachten worden gegeven aan de computers in het botnet om spam email of virussen te versturen. Zelf merkt u hier niets van, tenzij u een programma gebruikt om de activiteiten op het netwerk te bewaken. De betere firewalls bieden die mogelijkheid en kunnen waarschuwen bij verdacht netwerkverkeer op uw computer (voor meer informatie ).
Wat is een blog
Een blog is een soort dagboek op internet waarin u vrijuit uw mening kunt uiten. Snel en eenvoudig een eigen website maken zonder enige technische kennis. Een eigen website waar u regelmatig nieuwe dingen op kunt plaatsen.
Een plaats voor uw eigen ervaringen en meningen over hobby, actualiteit, politiek, commentaar, over activiteiten, plaatselijk nieuws, huisdieren, ...
Wat zijn cookies
Een cookie is informatie, die door een web site op uw eigen computer wordt opgeslagen. Meestal worden cookies gebruikt om uw persoonlijke instellingen op een site op te slaan, maar er zijn ook "tracking cookies", die proberen informatie over de door u bezochte sites op te slaan.
Wij maken gebruik van zogenaamde "session cookies" voor het opslaan van uw instellingen op onze site. Deze session cookies worden automatisch gewist als u de browser afsluit.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
Een Internet provider (Internet Service Provider of ISP) is een organi­satie of persoon die diensten levert op of via het inter­net.
 
Dit kan zowel de verbin­ding van een gebrui­ker aan het inter­net zijn, alsook diensten die de gebrui­ker via het inter­net kan bena­de­ren, zoals e-mail, FTP (File Transfer Protocol) om infor­ma­tie te kun­nen verstu­ren en ontvan­gen en vele andere moge­lijk­he­den.
Deze Engelse term kan het best worden vertaald als "blader pro­gramma" en wordt gebruikt om inter­net pagina's te kunnen bekij­ken. Het gebruik van een browser is in de volks­mond syno­niem aan "surfen op het inter­net".
 
De bekendste browsers zijn Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari en Google Chrome.
Een ver­za­mel­naam voor aller­lei kwaad­aar­dige sof­tware, zoals virus­sen, spy­ware en trojans
 
Samen­voe­ging van malicious (kwaad­aar­dig) en software.
Een fire­wall kan gebruik maken van ver­schil­len­de tech­nie­ken om regels op te bouwen, maar een geavan­ceerde fire­wall beschikt over een extra moge­lijk­heid : men kan zelf regels defi­niëren op basis van pro­ces­sen.
 
Zo is het moge­lijk een regel te maken dat alleen een bepaald pro­gram­ma (bij­voor­beeld Outlook) toe­stem­ming heeft om via poort 25 een e-mail te ver­stu­ren. Zulke regels kun­nen voor­ko­men dat bijvoor­beeld spyware pro­gram­ma's onge­wenst mails ver­stu­ren van­uit de com­pu­ter.
Trefwoorden: advies automatisering computer hardware software windows vraag vragen antwoord pc laptop tip netwerk internet oplossing the hague
Wait