Internet advies

Als u een eigen website heeft of van plan bent er een te (laten) bouwen welke kant kunt u als bedrijf dan het beste op gaan? Volstaat voor u een "folder" op het internet of gaat u een stapje verder en wilt u "on-line" diensten aanbieden of toevoegen? Wij kunnen met u meedenken en adviseren over de te nemen stappen.

Bij het bouwen van websites wordt vaak veel geld uitgegeven voor het design (Flash animaties en andere grafische attributen), maar veel belangrijker zijn de inhoud, het regelmatig onderhouden en toevoegen van de informatie en zorgen voor een goede vindbaarheid bij de grote zoekmachines. Samen met u kunnen wij de mogelijkheden bekijken en eventueel aanpassingen uitvoeren.

Ook kunnen wij advies geven over het gebruik van internet binnen uw organisatie (intranet, extranet, e-mail, etc.) en over het opzetten en onderhouden van een eigen web server of het uitbesteden van de server via hosting. Wij kunnen ook een introductie cursus over het bouwen van een website verzorgen.

Naast advies kunnen wij ook daadwerkelijk meehelpen met het bouwen van maatwerk software voor uw website. Voor grotere sites met veel informatie die regelmatig moeten worden bijgewerkt biedt HTML Transit de mogelijkheid dit met kantoortoepassingen (bijvoorbeeld Microsoft Word) automatisch uit te voeren.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Flash ani­ma­ties zijn eigenlijk heel sim­pel, het is een ver­za­me­ling van vor­men (zoals lij­nen, cirkels en vier­kanten) die in een frame worden geplaatst. Een frame is stil­staand beeldje.
 
Door meerdere frames achter elkaar te zetten ontstaat een ani­ma­tie, net als bij een film.
Intranet is een web­site voor intern gebruik bin­nen een orga­ni­sa­tie en is dus niet voor ieder­een via inter­net te bereiken.
 
Afhan­ke­lijk van de manier waarop het net­werk is opgezet kunnen gebrui­kers inloggen op kantoor of via diverse moge­lijk­heden van externe toe­gang.
Extra­net is een via wacht­woor­den bescherm­de web­site die bereik­baar is via inter­net of andere externe toe­gang.
 
Extra­net wordt vaak gebruikt om externe organi­saties (bijvoor­beeld dealers of agenten) toegang te geven tot gegevens over pro­duct­en en diens­ten.
Hosting is het huren van ruimte op een web­server of het plaat­sen (en laten behe­ren) van een eigen web­server bij een daarin gespec­iali­seerd bedrijf.
 
Deze bedrij­ven beschik­ken over alle facili­teiten die de toe­gang tot uw web­site rege­len en garan­deren.
Trefwoorden: netwerk advies website internet zoekmachine vindbaarheid web server e-mail intranet extranet informatie seo javascript alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend the hague
Wait