Data diensten

Wij leveren diverse data diensten voor bedrijven, organisaties en zelfstandigen:

Als er geconstateerd wordt dat er gegevens zijn verloren, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de desbetreffende schijf of ander opslagmedium. Hierdoor wordt voorkomen dat de verloren gegevens worden overschreven en niet meer zijn terug te halen.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een harde schijf of ander opslag­me­dium is te verge­lij­ken met een boek, er zijn blad­zij­den (de bestan­den) en een inhouds­op­gave.
 
Als bestan­den worden weg­ge­gooid, of het me­dium wordt gefor­mat­teerd, wordt alleen de inhouds­op­gave ver­an­derd of ver­wij­derd, de bestan­den blijven gewoon staan.
 
De ruimte die ze inne­men wordt als leeg aange­merkt in de inhouds­op­gave, zodat hun plaats later kan worden inge­no­men door nieuwe bestan­den.
 
Als er nieuwe bestan­den worden opge­sla­gen, bestaat de kans dat hier­mee een oud bestand (gedeel­te­lijk) wordt ver­van­gen en daar­na dus niet meer met data recovery is terug te halen.
Trefwoorden: software hardware bedrijf bedrijven zelfstandige mkb onderneming automatisering computer data vernietiging datavernietiging gegevens herstel wachtwoord alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend the hague
Wait