Overzicht
Probleem snel oplossen? Hulp op afstand (zie uitleg).

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Wij bieden de volgende diensten op het gebied van computers en automatisering:

Advies

Reparatie en installatie

Diensten

Data recovery (gegevens herstel)

Overig

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Virus­sen zijn tegen­woor­dig wel bij ieder­een bekend. Som­mige zijn rela­tief onschul­dig, maar er zijn ook virus­sen die gege­vens ver­wij­deren en grote schade kunnen toe­bren­gen aan het sys­teem.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
Spyware zijn programma's die onge­merkt op een com­puter geïnstal­leerd worden, met als doel per­soon­lijke gegevens via het inter­net door te geven.
Scareware is soft­ware die valse mel­din­gen geeft over virus infec­ties, met het doel u een anti-virus pro­gramma via inter­net te ver­kopen. Ook blok­ke­ren dit soort pro­gram­ma's vaak de anti-virus soft­ware, de toe­gang tot inter­net en Windows "systeem herstel". Samen­voe­ging van scare (bang maken, schrik­ken) en software.
 
Als u het pro­gram­ma aan­schaft bent u het beste geval gewoon uw geld kwijt, omdat de mel­din­gen vals zijn en de soft­ware dus niets doet, maar het is ook moge­lijk dat deze soft­ware uw pc ver­der besmet met aller­lei andere kwaad­aar­dige soft­ware.
Dialers zijn pro­gram­ma's die onge­merkt op een com­puter geïn­stal­leerd wor­den en die pro­be­ren om via het modem ver­bin­ding te maken met dure 0900 num­mers.
 
Deze dialers zijn alleen gevaar­lijk als u voor uw inter­net verbin­ding gebruikt maakt van een inbel­ver­bin­ding (via een tele­foon­lijn).
Trefwoorden: bedrijven bedrijf zelfstandig advies consultant automatisering computer pc laptop notebook netwerk hardware software installatie onafhankelijk cursus training netwerken internet maatwerk programma harde schijf hd hdd harddisk wissen kopieren copie kopie clonen klonen alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend the hague
Wait