Internet software

Als u een eigen website heeft, of van plan bent die te gaan opzetten, kunnen wij assisteren met het schrijven van code in Javascript of met Perl of PHP voor scripts die op de webserver worden uitgevoerd. Met deze technieken kan functionaliteit aan de website worden toegevoegd of koppelingen met andere systemen of databases worden gerealiseerd.

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

Afhankelijk van de door uw bedrijf geleverde producten of diensten kunt u natuurlijk denken aan een complete "e-commerce" oplossing en daarvan zijn genoeg aanbieders beschikbaar. Waar wij samen met u aan willen werken is het bieden van (gratis) diensten, die uw website onderscheidt van die van uw concurrenten en meer potentiële klanten trekt. Een site waarbij de bezoeker interactief kan werken, informatie "op maat" kan vinden of waarvan de inhoud regelmatig verandert trekt nu eenmaal meer (ook terugkerende) bezoekers dan een "statische" website.

Bijvoorbeeld de bezoeker van de site kiest door uw bedrijf aangeboden diensten en krijgt daarvan direct een prijsindicatie. Sommige ondernemers vinden een dergelijke dienst "gevaarlijk", omdat potentiële klanten op die manier te gemakkelijk prijzen kunnen vergelijken. Wij denken dat deze klanten dat toch ook doen op de traditionele manier, waarbij u veel tijd moet steken in het opstellen van een offerte op papier.

Ook kunt u denken aan het bieden van actuele informatie op uw site, zoals nieuwsbrieven, tijdelijke aanbiedingen of het integreren van informatie van andere websites (let hierbij wel op eventuele copyrights).

Dit zijn maar twee voorbeelden die misschien niet op uw bedrijf van toepassing zijn, maar de ervaring leert dat in de meeste gevallen wel een unieke dienst of toevoeging te bedenken is, waardoor uw site meer bezoekers trekt.

Voor grotere sites met veel informatie die regelmatig moeten worden bijgewerkt biedt HTML Transit de mogelijkheid dit met kantoor toepassingen (bijvoorbeeld Microsoft Word) automatisch uit te voeren.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Javascript is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites. De pro­gram­ma­code maakt onder­deel uit van de pagina en deze code wordt uitge­voerd op de com­puter die de web­pagina ontvangt.
 
De "popup" die u nu bekijkt is in Javascript geschre­ven en ook de menu's links op deze pagina.
Perl is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites om zoge­naamde cgi scripts te schijven. Deze scripts worden op de web­server uitge­voerd voordat de pagina wordt ver­zon­den naar de ont­van­ger.
 
De wille­keurige uitspra­ken rechts­onder op deze pagina worden met een Perl script op de server gege­ne­reerd en ook de zoek­ma­chine op deze site is in Perl geschreven.
PHP is en server-side scripting­taal (zoals Perl en ASP), die hoofd­zakelijk wordt gebruikt om op de web­server dyna­mische web­pagina's te creëren. Het script is voor de gebrui­ker onzicht­baar, alleen het resul­taat is zicht­baar en dat ziet eruit als een gewone web pagina.
 
PHP is erg popu­lair en mil­joenen web­sites worden gegene­reerd met behulp van PHP.
Trefwoorden: software ontwikkeling maatwerk internet script javascript cgi perl asp web web site programma programmeren ontwikkelen php programmeur ontwikkelaar freelance alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend tailored tailormade develop development script program the hague
Wait