Installatie hardware en software

Wij kunnen u van dienst zijn met de installatie van een nieuwe computer, het (her)installeren van Microsoft Windows of programma's en het aansluiten en instellen van apparatuur voor een internet verbinding (modem, router, etc.).

Ook bij uitbreiding zoals het vervangen van de harde schijf, aansluiten en instellen van nieuwe randapparatuur zoals printers, scanners of andere interne of externe hardware kunnen wij u helpen.

Bel voor een afspraak of gratis advies
naar 06 55 88 66 41 .

Harde schijf (systeemschijf) vervangen zonder opnieuw alle software te moeten installeren? Maak dan gebruik van onze disk cloning service.

Voor installatie kunt u de apparatuur (op afspraak) bij ons brengen of een afspraak maken voor installatie op locatie. Als u een computer bij ons aanbiedt dient u het volgende mee te nemen:

  • Het systeem (de computer kast, geen muis of toetsenbord).
  • Bij reparatie van een laptop hebben wij ook de lader nodig.
  • Het besturingssysteem (Windows CD/DVD en licentie sticker), als Windows (opnieuw) geïnstalleerd moet worden.
  • Drivers (stuurprogramma's) die bij de hardware zijn meegeleverd.

Bij (her)installatie hebben wij de originele cd's, licentie(s) en codes nodig om de installatie te kunnen uitvoeren. Bij de meeste hardware wordt een CD/DVD meegeleverd, die de drivers (stuurprogramma's) bevat die nodig zijn om deze hardware te kunnen laten werken.

Computer reparatie en installatie vanaf € 30,-.
Als het een herinstallatie betreft, maak dan voor de installatie altijd een backup van uw bestanden, op verzoek kunnen wij dit ook voor u uitvoeren.
Bij het opnieuw installeren van Windows wordt de systeemschijf (meestal C) altijd overschreven en gaan de daarop aanwezige gegevens (dus ook de "Mijn documenten" folder en het bureaublad) verloren.
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens.
Bel voor een afspraak of meer informatie 06 55886641.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een modem is een appa­raat waarmee infor­ma­tie­sig­na­len geschikt gemaakt worden om over een bepaald medium te worden getrans­por­teerd.
 
Vaak gaat het om digi­tale infor­matie die over een tele­foon­lijn, centraal antenne sys­teem, andere (lange) kabel­ver­bin­dingen of draad­loos wordt ver­stuurd.
Een router (uitspraak: roeter Engels of rauter in het Amerikaans-Engels) is een appa­raat of soft­ware op een com­puter, dat twee of meer ver­schil­lende com­puter­net­wer­ken aan elkaar ver­bindt.
 
Bijvoor­beeld bij gebruik van inter­net en een intern net­werk kunnen meer­dere com­puters via een router van dezelfde inter­net verbin­ding gebruik maken.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Een driver (stuur­programma) is een specifiek stuk soft­ware dat een verbin­ding legt tussen de hard­ware en het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows).
 
Het stuur­pro­gramma zorgt ervoor dat bij het ontwik­kelen van program­ma's geen reke­ning gehouden hoeft te worden met de gebruikte hard­ware. Op een uni­forme manier kan het programma het bestu­rings­systeem aanspre­ken. Het bestu­rings­sys­teem spreekt vervolgens de hard­ware aan via het stuur­programma.
 
Voorbeeld: een pro­gramma geeft de opdracht "print", het bestu­rings­sys­teem stuurt nu via de drivers de juiste com­mando's naar de printer om die opdracht uit te voeren.
Bij een stan­daard instal­latie en instel­ling van Windows is er op de opstart­schijf (meestal C:) een map "Documents and Settings" aanwezig (in Windows Vista , Windows 7 of Windows 8 is dit "Gebruikers" of "Users").
 
In deze speciale Windows map bevin­den zich het Bureaublad en de documenten mappen van alle gebrui­kers van het systeem.
 
Ook worden hier alle instel­lin­gen per gebrui­ker van de geïn­stal­leerde program­ma's opge­slagen, dus ook alle instel­lingen, adres­sen en e-mails van Outlook, Outlook Express of Windows (Live) Mail.
 
Het is daarom aan te raden van deze map een back-up of kopie op een ander medium (harde schijf, CD, DVD, etc.) te maken.
Trefwoorden: installatie installeren hardware pc computer printer geheugen windows software pakket programma disk video driver stuurprogramma harde schijf hd hdd harddisk alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer repair install fix mend problem ict the hague
Wait