Transit producten

Samenvatting - datasheet

De Transit producten (HTML Transit en Transit Server) maken het mogelijk om documenten, gemaakt met een standaard kantoortoepassing, te vertalen naar een complete website inclusief navigatie structuur.

Zij bieden een ideale oplossing voor het vullen van een website met reeds bestaande informatie zoals handboeken, technische manuals, nieuwsbrieven, persberichten, etc. Ook in situaties waarbij één of meerdere afdelingen informatie aanleveren voor een website met snel wisselende actuele informatie zijn de Transit producten met succes toe te passen.

Alle informatie wordt gemaakt en aangepast in bestaande programma's (voor tekst documenten vaak Microsoft Word) en automatisch omgezet in een website of onderdeel van een bestaande website.

U kunt ook meer informatie vinden op de website van de Amerikaanse distributeur Avantstar.

Handmatig publiceren.

Een probleem bij het bouwen en beheren van internet of intranet sites is dat het oorspronkelijke document (meestal geschreven in een standaard tekstverwerker zoals Microsoft Word) wordt gebruikt om hiermee de web site te vullen of bij te werken. Dit gebeurt soms handmatig of met behulp van speciaal daarvoor beschikbare software tools. Het resultaat in beide gevallen is dat er na de vertaling twee versies bestaan van het document: het origineel en een "web" versie.

Bij een eerste publicatie is dat meestal geen probleem, maar bij updates of wijzigingen is dat op zijn minst onhandig en voor grotere sites al gauw een nachtmerrie. Niet alleen wijzigt de inhoud maar vaak moeten ook links met andere delen van de site worden aangepast.

Automatisch publiceren.

De Transit producten automatiseren het onderhouden van een internet of intranet site rechtstreeks door de gebruiker. Zonder kennis van internet techniek of de taal (HTML of XML) waarin internet publicaties worden geschreven, kunnen gebruikers zelf documenten toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Een nieuw document wordt gemaakt (of een bestaand document gewijzigd) met behulp van het in de organisatie gebruikte tekstverwerker en daarna naar een daarvoor aangewezen folder op een server in het netwerk verplaatst. De vertaling naar het internet formaat en de publicatie op de site wordt dan geheel automatisch uitgevoerd, waarbij de opmaak is vastgelegd in vooraf opgestelde regels.

Navigatie.

De vertaalde documenten worden ook ingevoegd in een vooraf bepaalde navigatiestructuur, zodat deze via menu's in de browser zijn te bereiken. Op die manier kan een volledige website worden onderhouden of een gedeelte van een bestaande site. In het laatste geval worden de automatisch gegenereerde pagina's ingepast in een door andere software onderhouden site.

Conversie.

Alle regels voor het conversieproces in HTML Transit worden vastgelegd in "templates". Hierin zijn de opmaak, het gebruik van bestaande grafische elementen en de navigatie structuur gedefinieerd. Door het toepassen van meerdere templates voor dezelfde documenten kunnen meerdere versies van hetzelfde document worden gemaakt, die verschillen in opmaak en/of inhoud. Deze techniek is vooral handig als dezelfde brondocumenten worden gebruikt voor meerdere sites, bijvoorbeeld een internet en een intranet of extranet site.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
HTML staat voor HyperText Markup Language en is het standaard formaat waarin internet pagina's worden geschreven.
 
Hypertext is de tech­niek waar­mee een verbin­ding (link) wordt gelegd naar een ander docu­ment.
 
Markup is het gebruik van code die browser vertelt hoe de inhoud van het docu­ment weer­ge­ge­ven moet worden (lay-out).
XML staat voor Extensible Markup Language en is een univer­sele taal voor het beschri­jven van gege­vens en hun bete­kenis. Deze beschrij­ving kan vervolgens gebruikt worden om de gege­vens weer te geven via een browser.
 
In tegen­stel­ling tot HTML bevat een XML docu­ment alleen de inhoud (teksten), de opmaak wordt via andere docu­menten beschre­ven.
Trefwoorden: internet html translate xml webmaster intranet transit vertalen vertaling website site beheer publiceren publicatie automatisch update bijhouden alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend the hague
Wait