Flash geheugen

Meer informatie over data recovery (gegevens herstel) van een USB-stick, geheugenkaart of SSD.

Over de betrouwbaarheid van diverse opslag media kunt u hier meer lezen.

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

Er zijn verschillende soorten computer geheugen. Geheugen wordt gebruikt om informatie op te slaan, bijvoorbeeld documenten, muziek bestanden of foto's.

RAM geheugen

De computer zelf gebruikt RAM (Random Access Memory) geheugen, random access (willekeurige toegang) betekent dat dit type geheugen kan worden beschreven en ook weer gelezen. Dit geheugen wordt door de pc gebruikt voor tijdelijke opslag van programma's, bestanden en andere gegevens. Zolang de computer aanstaat is dit geheugen beschikbaar, na het uitzetten van de pc is de informatie uit dit type geheugen verdwenen.

Flash geheugen

Rond 1980 werd door Dr. Fujio Masuoka, toen werkzaam bij Toshiba, het flash geheugen uitgevonden. Vanaf 1995 verschenen de eerste commerciële producten (geheugenkaarten) die flash geheugen gebruikten.

Flash geheugen gedraagt zich hetzelfde als RAM geheugen, er kunnen bestanden worden opgeslagen en ook weer teruggelezen. Het grote verschil is dat de inhoud bewaard blijft ook als het geheugen niet in gebruik is. Bekende voorbeelden zijn de geheugenkaart uit de mobiele telefoon of digitale camera, de USB stick en de SSD.

Een traditionele harde schijf bevat draaiende platen (platters) en snel bewegende armen met koppen (heads) om gegevens te lezen en schrijven. De schijf is dus zoals alle mechanische apparaten gevoelig voor storingen en bij langer gebruik zal ook slijtage optreden (zie ook reparatie harde schijven). Een SSD bevat geen bewegende onderdelen, is sneller en gebruikt minder energie.

Levensduur flash geheugen

Er is echter één groot nadeel aan het gebruik van flash geheugen (leveranciers van producten met flash geheugen "vergeten" dit onderwerp vaak te vermelden): een geheugencel kan maar een bepaald aantal malen worden beschreven en is daarna niet meer bruikbaar. Voor flash chips van goede kwaliteit is dit 100.000 keer of hoger en er zijn ook (duurdere) typen flash chips met een 5 - 10 maal hogere waarde. Maar om betrouwbare werking te garanderen zijn speciale maatregelen genomen.

De controller

Intern bestaat elk apparaat dat flash geheugen gebruikt uit de geheugen chip(s) en een controller. Deze controller regelt het doorgeven van de gegevens van en naar de geheugenchips. De geheugenchip(s) worden in het apparaat door de controller verdeeld in blokken. In het plaatje zijn maar 3 blokken getekend, in werkelijkheid zijn dit er veel meer. Intern wordt door de controller bijgehouden hoe vaak ieder blok is beschreven en op die manier wordt ervoor gezorgd, dat alle blokken gelijkmatig worden gebruikt, zodat het risico van een falende geheugencel kleiner wordt. Als er maar één geheugencel in een blok defect is, wordt het hele blok onbruikbaar. Er zijn ook een aantal reserve blokken, die bij problemen kunnen worden ingezet. Deze techniek heet "wear leveling" (slijtage beperking).

Hoe gebruiken

Bij USB sticks worden vaak de bestanden rechtstreeks op de stick bewerkt. Als bijvoorbeeld een bestand in Microsoft Word wordt bewerkt, worden er regelmatig tijdelijke bestanden opgeslagen zonder dat u dat merkt. Dit verhoogt het aantal schrijf acties naar de stick en zal hij dus eerder defect raken.

Bij geheugenkaarten de bestanden rechtstreeks op de kaart bewerken heeft hetzelfde effect.

Kopieer eerst de bestanden van een flash medium naar een computer en bewerk ze daarop. Als dat klaar is kopieer de gewijzigde bestanden dan terug naar het flash apparaat.

Data recovery

Bij data recovery (gegevensherstel) van een apparaat dat flash geheugen gebruikt is er een probleem als de controller defect is of niet goed werkt. Alleen de controller "weet" in welke blokken de bestanden staan (een bestand kan over meerdere blokken verdeeld zijn). Bij een defect aan de controller is deze informatie dus niet of maar gedeeltelijk beschikbaar.

Bij een traditionele (mechanische) harde schijf kan indien mogelijk sector voor sector worden gelezen worden om mogelijk de gegevens op die manier te herstellen. Zelfs al zijn we in staat de losse flash geheugen chips te lezen, vinden we alleen maar fragmenten van bestanden, zonder de informatie over wat er bij elkaar hoort. Elke controller, zowel van kleine flash apparaten (geheugenkaart, USB stick) en SSD is uniek en behandelen de gegevens anders. De fabrikant van de controller gebruikt daarnaast ook allerlei hardware en software trucs om het apparaat beter en (vooral bij SSD's) sneller te maken, maar om te weten te komen hoe dat voor die controller werkt is ongeveer hetzelfde als Coca Cola om hun recept vragen.

Er is maar één goed advies om de kans op verlies van gegevens van een opslag (niet alleen op flash gebaseerd) apparaat te beperken :
regelmatig een back-up maken.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een SSD (Solid State Drive) werkt met flash geheu­gen, zoals een geheu­gen­kaart of USB stick.
 
Een SSD bevat dus geen bewe­gen­de onder­de­len, zoals een tra­di­tio­ne­le (me­cha­ni­sche) harde schijf en is dus vrij­wel onge­voe­lig voor val­len of sto­ten.
Data recovery betekent het terug­halen van verloren gege­vens van een harde schijf, USB stick, geheu­gen­kaart, floppy disk, ZIP disk, CD of DVD.
 
Het kan zijn dat bestan­den per ongeluk zijn weg­gegooid, het medium is gewist (geformat­teerd) of door een soft­ware of hard­ware prob­leem bestan­den lijken te zijn ver­dwe­nen.
 
Ook bij een her­in­stal­latie van Windows of het uit­voe­ren van "systeem herstel" met een CD of DVD kunnen van het bureau­blad of op de opstart­schijf uw eigen docu­men­ten niet meer zicht­baar zijn.
Trefwoorden: bestanden gegevens geheugen memory ssd disk stick usb solid state levensduur ram alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait