1,8 inch schijven
Bel 06 55886641 voor gratis advies.

Voor data recovery (gegevens herstel) van een harde schijf klik hier.

1,8 inch schijven worden vaak toegepast in foto- en videocamera's (o.a. Sony en JVC), mini laptops, iPod's (Apple) en andere kleine draagbare apparaten. Deze schijven zijn de opvolger van de 1 inch harde schijf (microdrive), die inmiddels voor een groot deel is achterhaald door het flash geheugen (zie flash geheugen).

De kenmerken die 1,8 inch harddisks daarvoor zo geschikt maken zijn:

  • Laag stroomverbruik.
  • Kleine afmetingen (ongeveer 8 x 5 cm en de dikte is vaak kleiner dan 0,6 cm).
  • Hoge opslag capaciteit.

Dit soort schijven is vaak voorzien van een ZIF aansluiting, vanwege de kleine afmetingen en de stabiele verbinding, nodig voor draagbare apparatuur.

Behalve bovenstaande kenmerken is de werking van 1,8 inch schijven gelijk aan andere harde schijven.

Per ongeluk bestanden van uw harddisk video camera gewist? Maak geen nieuwe opnames meer, wij kunnen uw bestanden waarschijnlijk weer terughalen.
Ook als de video camera zelf defect is (wij repareren de camera niet), kunnen wij de harde schijf uitbouwen en op die manier proberen uw video's te redden.
Als u de camera voor reparatie opstuurt naar de fabrikant, geef dan aan dat u de oude harddisk terug wilt ontvangen, zodat wij daarvan uw video's kunnen herstellen.
Voor meer informatie over de werking en de mogelijkheden van data recovery kijk op de pagina over data recovery, of bereken de kosten van data recovery.

Op de pagina "Soorten en formaten" vindt u een overzicht van de gangbare formaten van harde schijven.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Data recovery betekent het terug­halen van verloren gege­vens van een harde schijf, USB stick, geheu­gen­kaart, floppy disk, ZIP disk, CD of DVD.
 
Het kan zijn dat bestan­den per ongeluk zijn weg­gegooid, het medium is gewist (geformat­teerd) of door een soft­ware of hard­ware prob­leem bestan­den lijken te zijn ver­dwe­nen.
 
Ook bij een her­in­stal­latie van Windows of het uit­voe­ren van "systeem herstel" met een CD of DVD kunnen van het bureau­blad of op de opstart­schijf uw eigen docu­men­ten niet meer zicht­baar zijn.
Flash geheugen is een geheugen­chip, waarop gege­vens kun­nen wor­den opge­slagen en dit type geheu­gen is niet vluch­tig. Met andere woor­den: de gege­vens blijven in de chip bewaard ook als de span­ning wordt ver­wij­derd.
 
Een voor velen onbe­kend nadeel van Flash geheu­gen is dat het een beperkt aan­tal malen kan worden beschre­ven of gewist, ook al ligt dat tame­lijk hoog (tegen­woor­dig zo'n 100.000 keer) en zal dit in de prak­tijk geen pro­ble­men ople­ve­ren.
 
Er worden ook flash chips van slech­tere kwa­li­teit gefab­ri­ceerd, waar dit getal veel lager ligt, die wor­den toege­past in goed­kope USB sticks en geheu­gen­kaar­ten.
ZIF (Zero Insertion Force) connec­tors zijn voor­zien van een mecha­nisme om, nadat de verbin­ding is aange­bracht, deze vast te zetten zodat een stabiele aanslui­ting ontstaat. Dit soort connec­tors wordt vaak toegepast bij proces­sors, in lap­tops en bij kleine hard­disks (te vinden in video camera's van o.a. Sony, iPod's en andere kleine draag­bare appara­tuur).
 
Een ZIF aanslui­ting mag alleen worden los­ge­maakt door eerst het ver­gren­de­lings mecha­nisme uit te schakelen, waarna de verbin­ding zonder moeite uit de connec­tor kan worden verwij­derd.
 
  
Trefwoorden: documenten schijven schijf harde disk disc harde schijf harddisk harddisc foto video sony jvc toshiba ipod Apple 1.8 inch camera video videocamera foto alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait