Netwerk (NAS)

  Voor gegevens herstel van een harde schijf kijk op de pagina over data recovery.

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

Een NAS (Network Attached Storage) is een behuizing met één of meerdere harde schijven en een netwerk aansluiting (soms ook draadloos). De gegevens daarop zijn dan via het netwerk beschikbaar, heel handig als u deze gegevens wilt delen met meerdere gebruikers op dat netwerk.

Als de NAS meer dan één schijf bevat, staan deze meestal in een RAID configuratie. Er zijn verschillende type RAID configuraties, maar voor privé gebruik worden RAID 0 en RAID 1 het meest toegepast (zie voor uitleg ).

Eigenlijk is een NAS een complete computer, maar dan zonder toetsenbord, muis en beeldscherm. De NAS gebruikt een besturingssysteem, meestal een variant van Linux. Daarmee worden alle aanvragen van bestanden via het netwerk afgehandeld. Ook kan in de NAS worden ingesteld welke gebruikers toegang hebben tot bepaalde bestanden en of ze die mogen wijzigen.

Bij problemen met een NAS proberen veel mensen de schijf of schijven via een Windows computer uit te lezen door deze rechtstreeks aan te sluiten of via een USB oplossing.
Windows herkent echter zonder speciale software schijven met een Linux bestandssysteem niet en helemaal niet als er ook sprake is van een RAID configuratie.

Bij schijf problemen met een NAS kunnen wij u helpen met data recovery.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
In 1991 wilde de Fin Linus Torvalds, die op de uni­ver­si­teit ken­nis had ge­maakt met Unix, ook een soort­ge­lijk be­stu­rings­sys­teem heb­ben om thuis te ge­brui­ken. Omdat com­mer­ciële pak­ket­ten te duur waren, was hij ge­nood­zaakt het pak­ket Minix te ge­brui­ken.
 
Al snel vol­deed dit niet meer en hij be­sloot zijn eigen be­stu­rings­sys­teem te ma­ken. An­de­re ont­wik­ke­laars wer­den be­trok­ken bij Linus' pro­ject en zo groei­de Linux snel.
 
Tegenwoordig is Linux een com­pleet sys­teem met een gra­fi­sche gebrui­kers inter­face zoals Win­dows, dat kan wor­den toe­ge­past op vrij­wel alle hard­ware en bo­ven­dien gra­tis is.
Het bestands­systeem is een onder­deel van het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows, Mac OS of Linux) en verzorgt alle hande­lin­gen die nodig zijn voor het schrijven en lezen van bestan­den op diverse opslag­media, zoals bijvoor­beeld harde schijven, CD/DVD of USB sticks.
 
De bekendste bestands­sys­temen zijn FAT of NTFS (Windows), HPFS (Mac OS) en ext2, ext3 en ext4 (Linux).
Trefwoorden: documenten schijven schijf harde disk disc harde schijf harddisk harddisc netwerk network nas alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait