Software advies

Eigenlijk gelden voor de selectie van de juiste software dezelfde regels als bij de hardware. Het is verstandig eerst te inventariseren wat u allemaal met de computer wilt doen en daarna pas kijken we welke software hiervoor nodig is. Voor veel toepassingen is een ruim aanbod: van gratis programma's of "shareware" tot commerciële pakketten.

Voor bijvoorbeeld Microsoft Office is een goede en gratis vervanger beschikbaar onder de naam OpenOffice. Deze software behoort tot de categorie "Open Source" en kan bestanden lezen die zijn gemaakt met Microsoft Excel of Microsoft Word.

Voor Windows is er ook een uitstekende en gratis Open Source vervanger: Ubuntu. Op de website kunt u een CD downloaden om dit besturingssysteem vanaf deze CD (dus zonder installatie) te proberen.

Wij verzorgen ook beginners cursussen over het gebruik van Windows, Word en Excel.

Maakt u regelmatig een back-up van uw bestanden? Zo niet adviseren wij u graag en kunnen een complete back-up oplossing voor u installeren.

Omdat wij zelf geen hardware of software verkopen, kunnen wij dus een onafhankelijk advies geven. Natuurlijk kunnen wij u ook helpen bij de selectie en installatie, maar de levering en nazorg laten wij graag over aan daarin gespecialiseerde bedrijven.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Shareware is (vaak via inter­net te down­loaden) soft­ware, die een beperkte tijd te gebrui­ken is zodat deze kan worden uitge­pro­beerd.
 
Als de soft­ware bevalt dan kan een code aange­schaft worden waar­mee blij­vend van de soft­ware gebruik gemaakt kan worden.
Open Source beschrijft de praktijk die bij productie en ontwik­keling van soft­ware vrije toegang geeft tot de bron­mate­rialen (de source) van het eind­product.
 
Deel­nemers aan zo'n Open Source project mogen hieraan vrij verande­ringen door­voeren en deze ook weer vrij terug­leve­ren aan de gemeen­schap. Door het grote aantal deel­ne­mers worden regel­matig updates uitge­bracht en is vaak via inter­net goede onders­teuning te vinden.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Trefwoorden: software programma advies computer pc selectie onafhankelijk shareware adviezen pakket pakketten alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend the hague
Wait