Basiscursus website bouwen

Als u een computer cursus zoekt, in Den Haag en omgeving
bieden we diverse privé cursussen, ook voor beginners.
Zoekt u snel hulp en heeft u geen zin om verder te zoeken?
Bel dan gewoon 06 55 88 66 41 voor een afspraak of gratis advies.
 Dit is geen winkel en we verkopen geen hardware of software.

Onze basiscursus over het bouwen van een website is bedoeld voor mensen die hiermee geen enkele of weinig ervaring hebben. Aan het einde van de cursus beheerst u een aantal belangrijke technieken, u kunt dan zelf complete pagina's en eenvoudig sites maken.

Bel voor een afspraak of gratis advies
naar 06 55 88 66 41 .

Natuurlijk zijn er software pakketten zoals Adobe Dreamweaver of systemen zoals Joomla of WordPress, waarmee zelf een website kan worden gemaakt.
Waarom dan deze cursus? Als u eenmaal met zo'n pakket heeft gewerkt en daarna zelf een wat ingewikkeldere website wilt maken, dan worden al snel de limieten van dit soort software duidelijk en is kennis noodzakelijk van de taal (HTML of XML) waarmee webpagina's worden gebouwd.

Wij kunnen ook een cursus verzorgen als u al ervaring met het bouwen van een website heeft, maar over bepaalde onderwerpen meer wilt weten.
Op de pagina cursus op maat vindt u hierover meer informatie of neem contact op, zodat we u een passend voorstel kunnen doen.
Vereiste kennis Basiskennis van Windows en het gebruik van internet
Tijd 4 uur

Inhoud van de basiscursus web site bouwen:

 • Wat is Internet?
 • De webserver.
 • Hosting.
 • Webadressen.
 • Protocollen (HTTP, HTTPS en FTP).
 • Wat is HTML en XML.
 • De belangrijkste HTML elementen (tags).
 • Links.
 • Wat is CGI, Perl, PHP en ASP *.
 • Gebruik van Javascript.*.
 • Wat is AJAX *.
 • Stylesheets (CSS) *.
 • Testen en valideren.
* Van deze onderwerpen wordt alleen de betekenis en de mogelijkheden van gebruik behandeld: In een cursus op maat kan dieper op een van deze onderwerpen worden ingegaan.

Bij deze cursus behoort het installeren van een webserver (Apache) onder Windows en een website, waarin voorbeelden van Javascript, PHP en AJAX zijn opgenomen.

Zoals bij alle cursussen wordt de meeste tijd besteed aan praktijk oefeningen, voorafgegaan door uitleg over het onderwerp.

Als u hulp zoekt bij het bouwen van een web site kijk dan op maatwerk software.
Bel voor een afspraak of meer informatie 06 55886641.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Perl is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites om zoge­naamde cgi scripts te schijven. Deze scripts worden op de web­server uitge­voerd voordat de pagina wordt ver­zon­den naar de ont­van­ger.
 
De wille­keurige uitspra­ken rechts­onder op deze pagina worden met een Perl script op de server gege­ne­reerd en ook de zoek­ma­chine op deze site is in Perl geschreven.
PHP is en server-side scripting­taal (zoals Perl en ASP), die hoofd­zakelijk wordt gebruikt om op de web­server dyna­mische web­pagina's te creëren. Het script is voor de gebrui­ker onzicht­baar, alleen het resul­taat is zicht­baar en dat ziet eruit als een gewone web pagina.
 
PHP is erg popu­lair en mil­joenen web­sites worden gegene­reerd met behulp van PHP.
ASP (Active Server Pages) is een tech­niek ont­wik­keld door Micrco­soft om inter­ac­tie­ve web pa­gi­na's te bouw­en.
 
ASP werkt al­leen op de Micro­soft web ser­ver IIS (Inter­net Infor­mation Ser­ver).
Javascript is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites. De pro­gram­ma­code maakt onder­deel uit van de pagina en deze code wordt uitge­voerd op de com­puter die de web­pagina ontvangt.
 
De "popup" die u nu bekijkt is in Javascript geschre­ven en ook de menu's links op deze pagina.
Ajax (Asynchronous Javascript And XML) is een term voor het ontwerp van inter­actieve web­pagina's waar­in gege­vens wor­den opge­haald van de web­server nadat de pagina is geladen.
 
Daardoor hoeven derge­lijke pagina's niet in hun geheel ver­verst te worden, maar kan alleen een deel van de pagina worden veran­derd.
 
De term is op 18 februari 2005 door Jesse James Garrett gelan­ceerd en werd al snel door grote spelers als Google en Amazon geadop­teerd.
CSS (Cascading Style Sheets) is een tech­niek waarbij de opmaak van de pagina wordt geschei­den van de inhoud.
 
Dit kan zowel door de code voor de opmaak op te nemen in de HTML pagina, of in een extern bestand (style sheet).
Trefwoorden: automatisering computer netwerk software cursus training cursussen internet web website html xml javascript cgi webserver hosting server computercursus opleiding les web site alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer course the hague
Wait