Hardware reparatie

Voor problemen met een USB stick, geheugenkaart of harde schijf klik hier.

Als uw computer hardware problemen heeft, in Den Haag
en omgeving bieden we vakkundige en voordelige computer service.
Zoekt u snel hulp en heeft u geen zin om verder te zoeken?
Bel dan gewoon 06 55 88 66 41 voor een afspraak of gratis advies.
 Dit is geen winkel en we verkopen geen hardware of software.

Een computer die problemen heeft of zelfs helemaal niet werkt, kunt u bij ons ter reparatie (op afspraak) aanbieden of een afspraak maken voor reparatie bij u thuis, op werkdagen overdag, 's-avonds en in het weekend.

Wij repareren alle merken desktop en laptop computers (klik).
De meest voorkomende merken zijn: Acer, Alienware, AMD, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Lenovo, Medion, MP, MSI, Packard Bell, Panasonic, Samsung, Shuttle, Sony, Toshiba en Xxodd.
Natuurlijk repareren we ook pc's die door computerwinkels of winkelketens worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld Alternate, Dixons, Harddata Systems, Paradigit en PCL Computers.

Wij zijn lid van ICTWaarborg, dat zorgt ervoor dat u de kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid krijgt die u mag verwachten.

 Hardware reparaties 's-avonds en in het weekend (zaterdag en zondag) zijn voor particulieren zonder extra kosten.

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Bel voor een afspraak of gratis advies
naar 06 55 88 66 41 .

Reparatie aan huis:

Meestal kunnen wij u binnen 24 uur helpen, ook in het weekend (in onze ). Het kan nodig zijn dat software opnieuw moet worden geïnstalleerd, zorg er in dat geval voor dat de originele cd's, licenties en codes beschikbaar zijn. Voor onze tarieven klik hier.

Start uw computer niet meer op? Probeer zelf de oorzaak van het opstart probleem vast te stellen.

Reparatie op onze locatie:

U kunt de apparatuur (op afspraak via 06 55886641) bij ons brengen. Als u een computer bij ons ter reparatie aanbiedt dient u het volgende mee te nemen:

 • Het systeem (de computer kast, geen muis of toetsenbord).
 • Bij reparatie van een laptop of mini-pc met externe voeding hebben wij ook de voedingsadapter (lader) nodig.

Wij doen eerst een onderzoek naar de problemen van de pc of laptop. De kosten van deze diagnose zijn voor een desktop pc: € 25,- * en voor een laptop: € 35,- *.

* Prijzen zijn inclusief BTW.

Na aflevering wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld over de mogelijkheden en kosten van de reparatie. Als u hiermee niet akkoord gaat betaalt u alleen de kosten van de diagnose en kunt u de apparatuur weer komen ophalen. Gaat u akkoord dan geldt de telefonisch opgegeven prijs en vervallen de kosten van de diagnose. U wordt dan na de reparatie gebeld om een afspraak voor het ophalen te maken.

Het is belangrijk om uw computer goed te (laten) onderhouden.
U verkleint daarmee de kans op storingen en eventuele virussen of andere malware worden van uw computer verwijderd. Ook banken stellen tegenwoordig eisen bij het gebruik van internet bankieren (lees meer).

Klachten

Als er meerdere klachten zijn maak dan een lijstje met de problemen die opgelost moeten worden. Het is voor ons ook handig om te weten wat er al is geprobeerd om het probleem op te lossen en in welke map(pen) uw eigen bestanden staan.

Maak voor de reparatie indien mogelijk een backup van uw bestanden, op verzoek kunnen wij dit ook voor u uitvoeren. Uiteraard doen wij altijd onze uiterste best om uw gegevens te behouden, maar het kan voorkomen dat er bestanden verloren gaan.
Bij het opnieuw installeren van Windows wordt de systeemschijf (meestal C) altijd overschreven en gaan de daarop aanwezige gegevens (dus ook de "(Mijn) documenten" folder en het bureaublad) verloren.
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens.

Desktop computers

Veel voorkomende klachten bij desktop pc's zijn:

 • Defecte voeding (pc doet niets meer).
 • De computer gaat na enige tijd vanzelf uit.
 • Harde schijf problemen (start niet op of geeft foutmeldingen).

Laptops (notebooks en netbooks)

Veel voorkomende klachten bij laptops en netbooks (mini-laptop) zijn:

 • Defecte voeding (batterij laadt niet meer op).
 • De aansluiting voor de voeding (ook wel adapter of lader) is in de laptop afgebroken of maakt slecht contact.
 • De laptop gaat na enige tijd vanzelf uit.
 • De laptop start op maar het scherm blijft donker.
 • Problemen door stoten of vallen.
 • Beeldscherm gebroken.

Hiervoor moet de laptop worden opengemaakt en dit soort klachten kunnen wij niet aan huis oplossen. U kunt in dit geval de laptop (op afspraak via 06 55886641) bij ons brengen.

Als u uw laptop opstuurt of brengt naar de fabrikant (voor de websites kijk op deze pagina), moet u rekening houden met een periode van 3 - 6 weken voordat u uw laptop terug krijgt. Als er geen garantie meer is of als de schade is ontstaan door verkeerd gebruik kunnen de kosten aardig oplopen. Dit komt omdat men bij reparatie alleen complete modules vervangt.

Voorbeeld: bij het afbreken of loszitten van de aansluiting van de adapter in de laptop wordt het complete moederbord vervangen, waarvan de kosten afhankelijk van merk en type al snel 250 -400 Euro bedragen, terwijl alleen het vervangen van de connector 10 - 15 Euro kost (beiden exclusief demontage en montage kosten). Wij repareren waar mogelijk op component niveau en een reparatie duurt 2 - 3 werkdagen. Als er speciale onderdelen nodig zijn wordt deze tijd verlengd met de levertijd van die onderdelen.

Bel 06 55886641 voor een afspraak of gratis advies.
Computer problemen (bijvoorbeeld opstarten niet mogelijk of met foutmeldingen, vastlopen tijdens gebruik) kunnen ook worden veroorzaakt door het niet goed werken van de harde schijf. In dat geval is het belangrijk eerst uw belangrijke data (documenten, foto's, instellingen, etc.) veilig te stellen door het maken van een back-up, voordat wordt geprobeerd het probleem op te lossen. Als opstarten onmogelijk is kunnen wij dit ook voor u uitvoeren.
Pas daarna kan worden geprobeerd de fouten te repareren of met een installatie- of recovery CD/DVD Windows te herstellen of opnieuw te installeren.
Als het maken van een back-up niet lukt of (her)installatie al is uitgevoerd en u daardoor belangrijke gegevens mist, kunnen wij u helpen met data recovery.
Computer reparatie en installatie in de regio Den Haag vanaf € 35,-.

Randapparatuur

Wij repareren ook randapparatuur, zoals bijvoorbeeld printers en scanners. Bij een storing aan een dergelijk apparaat is de prijs van een nieuw (vervangend) model een belangrijke afweging in de beslissing over mogelijke reparatie.
Vooral inkjet- of laserprinters voor normaal gebruik zijn tegenwoordig erg goedkoop, de fabrikant verdient uiteindelijk aan de steeds opnieuw benodigde inkt of toner cartridges.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Bij een stan­daard instal­latie en instel­ling van Windows is er op de opstart­schijf (meestal C:) een map "Documents and Settings" aanwezig (in Windows Vista , Windows 7 of Windows 8 is dit "Gebruikers" of "Users").
 
In deze speciale Windows map bevin­den zich het Bureaublad en de documenten mappen van alle gebrui­kers van het systeem.
 
Ook worden hier alle instel­lin­gen per gebrui­ker van de geïn­stal­leerde program­ma's opge­slagen, dus ook alle instel­lingen, adres­sen en e-mails van Outlook, Outlook Express of Windows (Live) Mail.
 
Het is daarom aan te raden van deze map een back-up of kopie op een ander medium (harde schijf, CD, DVD, etc.) te maken.
De processor, ook wel CPU (Engels: Central Processing Unit) genoemd, is het hart van een com­puter. Alle werk­zaam­heden van een pc verlo­pen in opdracht van de pro­ces­sor.
 
Een processor genereert afhan­ke­lijk van zijn activi­teit meer of min­der warmte en wordt daarom mees­tal gekoeld door mid­del van één of meer­dere koel­rib­ben en ven­ti­la­tors.
 
De bekend­ste fabri­kan­ten van pro­ces­sors zijn Intel en AMD.
Een moeder­bord (ook wel systeem­bord of main­board of kort­weg mobo genoemd) is een print­plaat met elek­tro­nica waarop een aan­tal andere (insteek-) print­platen gemon­teerd kun­nen wor­den. Op het moeder­bord zit de pro­ces­sor, sleuven voor het geheu­gen, aan­slui­tin­gen voor harde schij­ven en CD/DVD sta­tions en alle aan­slui­tin­gen die aan de achter­kant van de pc zitten.
 
Insteek­kaar­ten kun­nen bijvoor­beeld zijn kaar­ten voor aan­stu­ring van het beeld­scherm, het net­werk of de luid­spre­kers. Tegen­woor­dig zijn deze fun­cties mees­tal geïn­te­greerd in het moeder­bord, zodat extra insteek kaar­ten niet nodig zijn.
Een videokaart of gra­fis­che kaart is de scha­kel tus­sen een com­pu­ter en het beeld­scherm. Bij som­mige pc's is de video kaart geïn­te­greerd op het moe­der­bord, maar bij zwaar­dere sys­te­men is dit een aparte insteek kaart.
 
Speciale video kaarten voor het spe­len van com­pu­ter spel­len heb­ben mees­tal aparte koe­ling nodig door een inge­bouwde ven­ti­lator.
 
Bij een laptop is de video­kaart in­ge­bouwd.
Een ver­za­mel­naam voor aller­lei kwaad­aar­dige sof­tware, zoals virus­sen, spy­ware en trojans
 
Samen­voe­ging van malicious (kwaad­aar­dig) en software.
Scareware is soft­ware die valse mel­din­gen geeft over virus infec­ties, met het doel u een anti-virus pro­gramma via inter­net te ver­kopen. Ook blok­ke­ren dit soort pro­gram­ma's vaak de anti-virus soft­ware, de toe­gang tot inter­net en Windows "systeem herstel". Samen­voe­ging van scare (bang maken, schrik­ken) en software.
 
Als u het pro­gram­ma aan­schaft bent u het beste geval gewoon uw geld kwijt, omdat de mel­din­gen vals zijn en de soft­ware dus niets doet, maar het is ook moge­lijk dat deze soft­ware uw pc ver­der besmet met aller­lei andere kwaad­aar­dige soft­ware.
Trefwoorden: reparatie reparaties hardware problemen oplossen probleem herstellen herstel maken repareren computer pc netwerk windows stuk defect kapot laptop netbook notebook aan huis printer scanner randapparatuur accu opladen lader particulier huis alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer repair install fix mend problem ict the hague
Wait