Internet installatie

Als u problemen met de internet verbinding heeft, in Den Haag
en omgeving bieden we vakkundige en voordelige computer service.
Zoekt u snel hulp en heeft u geen zin om verder te zoeken?
Bel dan gewoon 06 55 88 66 41 voor een afspraak of gratis advies.
 Dit is geen winkel en we verkopen geen hardware of software.

U heeft een "doe-het-zelf pakket" via een internet provider besteld, want op de website stond dat aansluiten heel eenvoudig is. Vaak blijkt dat "heel eenvoudig" in de praktijk tegen te vallen, zeker als ook een extra router of een draadloos netwerk moet worden ingesteld. Als u dan alsnog een monteur voor installatie bestelt, kan vaak pas een afspraak over 1 - 2 weken worden gemaakt. Wij helpen u binnen 24 uur (in onze ), op werkdagen overdag, 's-avonds en in het weekend.

 Internet installatie 's-avonds en in het weekend (zaterdag en zondag) zijn voor particulieren zonder extra kosten.

Bel voor een afspraak of gratis advies
naar 06 55 88 66 41 .

Via de helpdesk van de provider krijgt u alleen informatie en hulp bij het aansluiten van één computer direct op het meegeleverde modem. Assistentie bij het installeren en instellen van een router wordt door de meeste helpdesks niet ondersteund. Ook de instellingen van de draadloze verbinding (beveiliging) of de firewall in uw computer moet u zelf uitzoeken.

ADSL

Als het gaat om een ADSL verbinding, wordt door de helpdesk van de provider bijna altijd aangeraden het modem zo dicht mogelijk bij het ISRA-punt te plaatsen. Dit is echt niet nodig, maar men wil hiermee voorkomen dat een niet werkende verbinding wordt veroorzaakt door een verkeerde bekabeling in het huis. Tot het ISRA-punt kan de provider alles op afstand doormeten, maar uiteraard kan op die manier niet de interne bekabeling in huis worden gecontroleerd.

Waar dit ISA punt zich bevindt hangt af van het bouwjaar van het huis.

  • Voor 1990 is het ISRA punt meestal een cylindervormige lasdoos in de buurt van de voordeur.
  • 1990 - 2000 is het ISRA punt een langwerpige aansluitdoos in de meterkast of een telefoon contactdoos meestal in de woonkamer.
  • Vanaf 2000 is het ISRA punt een aansluitdoos in de meterkast.

Bij oudere huizen hebben soms verbouwingen plaatsgevonden, waarbij de hele telefoon installatie is gewijzigd. Vaak is er geen documentatie van wat er is veranderd en hoe de aangelegde leidingen aangesloten zijn. Het uitzoeken daarvan kan erg lastig zijn en deze werkzaamheden vallen niet onder de standaard tarieven.

Centraal antenne systeem (CAS)

De aansluiting van het centraal antenne systeem bevindt zich bij oudere huizen meestal in de buurt van de voorgevel, tegenwoordig wordt deze in de meterkast geplaatst.

Wij kunnen de installatie compleet voor u verzorgen ongeacht het soort internet verbinding (ADSL of kabel) en onafhankelijk van de aanbieder. Ook extra diensten, zoals bijvoorbeeld internet telefonie of (interactieve) TV, kunnen wij voor u instellen.

Bij problemen kunnen wij de verbinding testen en contact opnemen met de helpdesk van de provider met technische informatie over de uitslag van onze test, zodat deze snel kunnen worden opgelost.

Computer reparatie en installatie in de regio Den Haag vanaf € 35,-.
De internet verbinding kan ook door een virus, trojan of andere malware geblokkeerd zijn of kunnen internet pagina's worden omgeleid.
Voor het verwijderen hiervan kijk op software reparaties.

Voor internet installaties hebben wij vaste tarieven, deze gelden alleen als er geen hardware problemen met uw computer zijn en alle benodigde apparatuur (modem, router, kabels, etc.) aanwezig zijn en er een standaard telefoon of centraal antenne systeem aansluiting is.

Voor meer informatie of een afspraak bel 06 55886641.
Internet installatie Tarief *
Installeren bedraad modem/router (1 PC/laptop) ** € 45,-
Installeren extra PC/laptop bedraad ** € 20,-
Installeren draadloos modem/router (1 PC/laptop) € 50,-
Installeren extra PC/laptop draadloos € 25,-
Installeren modem + telefonie (1 PC/laptop) € 60,-
Overige werkzaamheden: start tarief (1 uur) € 39,50
Daarna per kwartier € 10,-
* Het tarief geldt op werkdagen: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur en in het weekend van 9:00 tot 18:00 uur (uitgezonderd feestdagen), buiten deze tijden 50% toeslag.
  Voor ADSL in oudere huizen of bij complexe telefoon installaties werken wij tegen ons uurtarief van € 39,50.
  Minimum kosten: 1 uur (€ 39,50).
** Exclusief het aanleggen van bekabeling.

Voor de installatie hebben we alle gegevens nodig die u van de provider per brief heeft ontvangen, zoals toegangscodes, e-mail gegevens, etc.

Extra kosten:

  • Voorrijkosten binnen Den Haag, Voorburg en Rijswijk: € 17,50 (in een deel van Den Haag zijn geen voorrijkosten).
  • Voorrijkosten buiten bovengenoemde plaatsen: € 17,50 + € 0,35 per extra gereden km.

Voor particulieren zijn de prijzen inclusief BTW en dienen de kosten contant te worden voldaan.
Voor bedrijven zijn de prijzen exclusief BTW.
Parkeerkosten van meer dan € 5,- worden doorberekend.
Op alle geleverde diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een Internet provider (Internet Service Provider of ISP) is een organi­satie of persoon die diensten levert op of via het inter­net.
 
Dit kan zowel de verbin­ding van een gebrui­ker aan het inter­net zijn, alsook diensten die de gebrui­ker via het inter­net kan bena­de­ren, zoals e-mail, FTP (File Transfer Protocol) om infor­ma­tie te kun­nen verstu­ren en ontvan­gen en vele andere moge­lijk­he­den.
Een router (uitspraak: roeter Engels of rauter in het Amerikaans-Engels) is een appa­raat of soft­ware op een com­puter, dat twee of meer ver­schil­lende com­puter­net­wer­ken aan elkaar ver­bindt.
 
Bijvoor­beeld bij gebruik van inter­net en een intern net­werk kunnen meer­dere com­puters via een router van dezelfde inter­net verbin­ding gebruik maken.
Een modem is een appa­raat waarmee infor­ma­tie­sig­na­len geschikt gemaakt worden om over een bepaald medium te worden getrans­por­teerd.
 
Vaak gaat het om digi­tale infor­matie die over een tele­foon­lijn, centraal antenne sys­teem, andere (lange) kabel­ver­bin­dingen of draad­loos wordt ver­stuurd.
Een fire­wall kan gebruik maken van ver­schil­len­de tech­nie­ken om regels op te bouwen, maar een geavan­ceerde fire­wall beschikt over een extra moge­lijk­heid : men kan zelf regels defi­niëren op basis van pro­ces­sen.
 
Zo is het moge­lijk een regel te maken dat alleen een bepaald pro­gram­ma (bij­voor­beeld Outlook) toe­stem­ming heeft om via poort 25 een e-mail te ver­stu­ren. Zulke regels kun­nen voor­ko­men dat bijvoor­beeld spyware pro­gram­ma's onge­wenst mails ver­stu­ren van­uit de com­pu­ter.
Het InfraStructuur RandApparatuur-punt is het fysieke scheidingspunt tussen netwerkaanbieder en de gebruikers. De tele­foon­lijn en de kabel van de net­werk­aanbie­ders komen op het ISRA-punt het huis binnen.
 
In oudere huizen is het ISRA-punt meestal in de woon­kamer te vinden, in de vorm van een groot telefoon­stop­con­tact of in de buurt van de voor­deur als een cylin­der­vor­mige verdeel­doos. Tegen­woor­dig wordt het ISRA-punt in de meter­kast geplaatst.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
Een ver­za­mel­naam voor aller­lei kwaad­aar­dige sof­tware, zoals virus­sen, spy­ware en trojans
 
Samen­voe­ging van malicious (kwaad­aar­dig) en software.
Trefwoorden: installatie hardware computer pc windows driver stuurprogramma internet monteur aansluiten modem router kabel antenne cas adsl telefonie kpn hetnet ziggo chello quicknet casema planet xs4all orange tele2 wanadoo alice telfort upc versatel demon @home home online alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer repair install fix mend problem ict veilig sleutel network wireless wifi wi-fi wep wpa key the hague
Wait