Installatie en reparatie tarieven

Defecte harde schijf? Klik hier.
Als u gegevens kwijt bent van een (externe) harde schijf of ander opslagmedium zoals CD, DVD, USB-stick of geheugenkaart (ook uit uw digitale camera), kijk dan op de pagina over data recovery of bereken de kosten van data recovery.
USB stick defect? Ook dat kunnen wij meestal repareren.

In Den Haag en omgeving bieden we vakkundige en voordelige computer service.
Zoekt u snel hulp en heeft u geen zin om verder te zoeken?
Bel dan gewoon 06 55 88 66 41 voor een afspraak of gratis advies.
 Dit is geen winkel en we verkopen geen hardware of software.

 Werkzaamheden 's-avonds en in het weekend (zaterdag en zondag) zijn voor particulieren zonder extra kosten.

Onze tarieven:

Reparatie en installatie Tarief *
Start tarief (1 uur) ** € 39,50
Daarna per kwartier € 10,-
Toeslag spoedservice  € 50,-
Onderhoud € 49,50
* Het tarief geldt op werkdagen: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur en in het weekend van 9:00 tot 18:00 uur (uitgezonderd feestdagen)..
  Buiten deze tijden 50% toeslag
** Minimum kosten 1 uur (€ 39,50), exclusief benodigde onderdelen.
  De prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Deze bedragen zijn exclusief en eventueel benodigde software of onderdelen. Als wij vermoeden dat de totale reparatiekosten meer bedragen dan € 100,- ontvangt u vooraf een prijsopgave.

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Regelmatig wordt de vraag gesteld: "Wat kost het opnieuw installeren (herinstalleren) van Windows?"
of "Wat kost het om een nieuwere versie van Windows (upgrade) te installeren?"

Werkzaamheden bij herinstallatie :

 • Indien nodig een back-up maken van uw eigen bestanden (denk ook aan email).
 • Windows installeren van de originele CD of DVD of recovery partitie.
 • Drivers voor de hardware van de computer van de originele CD of DVD installeren.
 • Updates van Windows downloaden en installeren.

Dit is ongeveer 1 - 2 uur werk (afhankelijk van de "leeftijd" van de recovery partitie of installatie CD of DVD en de grootte van de back-up), daarna eventueel:

 • Back-up van de eigen bestanden terugzetten.
 • Overige programma's van de originele CD's of DVD's installeren.

Dit laatste kan soms veel tijd kosten, afhankelijk van het aantal programma's dat moet worden geïnstalleerd en allerlei extra's die ooit via internet zijn gedownload.
Vaak is het dan ook goedkoper om de fouten in Windows te laten herstellen, ook als de computer besmet is met een virus, trojan of scareware .

Werkzaamheden bij upgrade :

Dezelfde handelingen als bij herinstallatie plus het op internet zoeken naar de juiste drivers voor uw merk en type computer.
Zoek van tevoren uit of uw randapparatuur (printer, scanner, etc) ook geschikt zijn voor het nieuwe besturingssysteem.

Wij hebben het certificaat van ICTWaarborg, zodat u een vakkundige service mag verwachten (geen hobbyist of handige student) en u kunt onze prijzen met andere professionele aanbieders van computer reparatie.

Meestal lossen we het probleem in uw pc binnen één uur op en zijn de kosten dus € 39,50 exclusief eventuele of benodigde onderdelen. Het oplossen van sommige gecompliceerde hardware problemen, ernstige fouten met Windows of het verwijderen van hardnekkige virussen of trojans kunnen langer duren.

Bel 06 55886641 voor een afspraak of gratis advies.

Voor een aantal werkzaamheden hanteren wij vaste prijzen. Daarbij geldt dat de computer hardwarematig in werkende staat is en geen andere reparaties moeten worden uitgevoerd en bij internet installaties modem en/of router en kabels aanwezig zijn.

Diverse werkzaamheden ** Tarief *
Installatie Windows zonder gegevensbehoud € 45,-
Installatie Windows met gegevensbehoud vanaf € 75,-
Upgrade naar nieuwere versie Windows vanaf € 75,-
Harde schijf of CD/DVD inbouwen € 15,-
Installeren bedraad *** modem (1 PC/laptop) € 45,-
Installeren extra PC/laptop bedraad *** € 20,-
Installeren draadloos modem (1 PC/laptop) € 50,-
Installeren extra PC/laptop draadloos € 25,-
Installeren modem + telefonie (1 PC/laptop) € 60,-
* Het tarief geldt op werkdagen: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur en in het weekend van 9:00 tot 18:00 uur (uitgezonderd feestdagen). Buiten deze tijden 50% toeslag.
** Minimum kosten 1 uur (€ 39,50), exclusief benodigde onderdelen.
*** Exclusief het aanleggen van bekabeling.
  De prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Waarom voor A&A Service kiezen?

 • Onze tarieven voor reparatie en installatie liggen onder het gemiddelde (zie onderstaande tabel).
 • Voor particulieren is er maar één tarief, zowel voor werkdagen overdag, 's-avonds en in het weekend. Dus hulp bij uw computerproblemen op het moment dat het u uitkomt zonder extra kosten.
 • Wij zijn lid van ICTWaarborg, dat zorgt ervoor dat u de vakkundige service krijgt die u mag verwachten.
 • U krijgt vooraf een prijsindicatie (lees meer over het maken van een keuze).
 • Een telefonisch advies is bij ons altijd gratis! Bel 06 55886641 (ook in het weekend).
 • Wij weten dat er naast professionele aanbieders ook een groot aantal "pc dokters" zijn die hun hobby gebruiken om er, tegen een voor de klant aantrekkelijk tarief en vaak op "no cure - no pay" basis, een leuke bijverdienste aan over te houden (lees meer over het maken van een keuze).
  Vertrouwt u uw computer (en uw bestanden) toe aan een handige student of hobbyist, zoek dan op Marktplaats of op andere verzamel sites.
 • De hulp inroepen van een student is precies wat het is: een student en geen ervaren reparateur.

Een aantal voorbeelden van tarieven:

(Klik op om naar de website te gaan.)

  Tarief per uur
Digiprofs € 60,-
Guidion € 70,-
KPN Expert € 75,-
MegaSnel € 55,-
Oja.nl € 50,-
SupportMyPc € 55,-
A&A Service € 39,50

Bovenstaande tarieven zijn overgenomen van de websites van de bedrijven en omgerekend naar de kosten per uur. Eventuele voorrijkosten en toeslagen voor avond of weekend service of andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze tarieven of de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.
De tarieven kunnen ook na het schrijven van deze pagina zijn aangepast.
Sommige aanbieders zijn niet erg duidelijk over de kosten, of hebben ingewikkelde constructies om de kosten te bepalen. Wij doen niet zo moeilijk, het tarief is gewoon € 39,50 (exclusief eventuele ).
Voor opmerkingen over dit overzicht stuur ons een e-mail.

Computer reparatie en installatie in de regio Den Haag vanaf € 35,-.
Veel gestelde vragen over reparatie en installatie.
Werken jullie ook op "no cure - no pay" basis?
Nee, dat doen wij niet. Letterlijk betekent dit "geen oplossing - niet betalen". Wat "no pay" betekent is iedereen duidelijk maar wat is "no cure"?
Stel voor dat bij een reparatie van uw pc geconstateerd wordt dat een onderdeel vervangen moet worden, maar gezien de kosten hiervan besluit u om van de reparatie af te zien en misschien een nieuwe pc aan te schaffen. In dat geval was er dus wel een oplossing, maar hoe zit het dan met de betaling van de onderzoekskosten?
Omdat het voor u als consument aantrekkelijk klinkt wordt de kreet "no cure no pay" door veel van onze collega's gebruikt, maar over de voorwaarden hiervan is men vaak erg onduidelijk.
Als wij uw probleem echt niet kunnen oplossen, zullen we de kosten voor u zo laag mogelijk houden.
Er is geen andere branche waar deze slogan zo vaak wordt gebruikt. Wij zoeken zelf nog naar een garage die onze auto onderzoekt en repareert op "no cure - no pay" basis. Tot nu toe helaas niet gevonden, u wel?
Kan een harde schijf worden gerepareerd?
Dat hangt er vanaf wat het probleem is. Vaak is het een fout in het bestandssysteem, die met speciale software waarschijnlijk is op te lossen. Er is op deze site een speciale pagina over het tijdelijk repareren van harde schijven en data recovery.
Als er een hardware fout is (meestal te herkennen aan het feit dat de schijf vreemde geluiden maakt: piepen of krassen) kan een tijdelijke reparatie alleen plaatsvinden in een "cleanroom". Deze (tijdelijke) reparatie kost vele honderden Euro's en is alleen bedoeld om de gegevens op de schijf te kunnen terughalen.
In alle gevallen geldt, om verdere schade te voorkomen: de harde schijf niet meer gebruiken!

Extra kosten:

 • Voorrijkosten binnen Den Haag, Voorburg en Rijswijk: € 17,50 (in een deel van Den Haag zijn geen voorrijkosten).
 • Voorrijkosten buiten bovengenoemde plaatsen: € 17,50 + € 0,35 per extra gereden km.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
De totale kosten dienen altijd contant te worden voldaan.
Als u beschikt over een internet verbinding kan direct een factuur worden aangemaakt.
Parkeerkosten van meer dan € 5,- worden doorberekend.
Op alle geleverde diensten zijn de algemene voorwaarden van ICTWaarborg (pdf) van toepassing.
Daarnaast hanteren wij ook onze eigen algemene voorwaarden (pdf).

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Normaal kunnen wij een afspraak voor repa­ratie op loca­tie binnen 24 uur inplan­nen. Bij spoed­service streven wij ernaar (in overleg) binnen 3 uur ter plaatse te zijn. Dit geldt alleen tijdens de normale uren voor werk­dagen of week­end en voor loca­ties in Den Haag, Voorburg en Rijswijk.
 
Deze toeslag geldt per bezoek. Voor andere loca­ties of tijden bel: 06 55886641.
Veel computers worden tegen­woor­dig afge­le­verd zonder instal­latie CD/DVD's. In plaats daarvan is er een gedeelte op de harde schijf (partitie), die bij nor­maal gebruikt niet zicht­baar is. Hier­van kan de soft­ware op de com­pu­ter worden her­steld naar de toe­stand zoals u hem kocht. Uw eigen bestan­den gaan daar­bij ver­loren !!
 
Meestal zijn er moge­lijk­heden om van deze partitie instal­latie CD's of DVD's te bran­den, maar dit wordt vaak ver­geten. Bij een defecte harde schijf bete­kent her­instal­latie dus veel extra werk.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
Scareware is soft­ware die valse mel­din­gen geeft over virus infec­ties, met het doel u een anti-virus pro­gramma via inter­net te ver­kopen. Ook blok­ke­ren dit soort pro­gram­ma's vaak de anti-virus soft­ware, de toe­gang tot inter­net en Windows "systeem herstel". Samen­voe­ging van scare (bang maken, schrik­ken) en software.
 
Als u het pro­gram­ma aan­schaft bent u het beste geval gewoon uw geld kwijt, omdat de mel­din­gen vals zijn en de soft­ware dus niets doet, maar het is ook moge­lijk dat deze soft­ware uw pc ver­der besmet met aller­lei andere kwaad­aar­dige soft­ware.
Een driver (stuur­programma) is een specifiek stuk soft­ware dat een verbin­ding legt tussen de hard­ware en het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows).
 
Het stuur­pro­gramma zorgt ervoor dat bij het ontwik­kelen van program­ma's geen reke­ning gehouden hoeft te worden met de gebruikte hard­ware. Op een uni­forme manier kan het programma het bestu­rings­systeem aanspre­ken. Het bestu­rings­sys­teem spreekt vervolgens de hard­ware aan via het stuur­programma.
 
Voorbeeld: een pro­gramma geeft de opdracht "print", het bestu­rings­sys­teem stuurt nu via de drivers de juiste com­mando's naar de printer om die opdracht uit te voeren.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Geen handige student of iemand die zich in zijn vrije tijd als "PC dokter" aan­biedt, maar ge­woon pro­fes­sio­nele com­puter re­pa­ra­tie van hard- en soft­ware.
 
Dat is tenslotte al ruim 20 jaar ons vak.
Virus­sen zijn tegen­woor­dig wel bij ieder­een bekend. Som­mige zijn rela­tief onschul­dig, maar er zijn ook virus­sen die gege­vens ver­wij­deren en grote schade kunnen toe­bren­gen aan het sys­teem.
Een modem is een appa­raat waarmee infor­ma­tie­sig­na­len geschikt gemaakt worden om over een bepaald medium te worden getrans­por­teerd.
 
Vaak gaat het om digi­tale infor­matie die over een tele­foon­lijn, centraal antenne sys­teem, andere (lange) kabel­ver­bin­dingen of draad­loos wordt ver­stuurd.
Een router (uitspraak: roeter Engels of rauter in het Amerikaans-Engels) is een appa­raat of soft­ware op een com­puter, dat twee of meer ver­schil­lende com­puter­net­wer­ken aan elkaar ver­bindt.
 
Bijvoor­beeld bij gebruik van inter­net en een intern net­werk kunnen meer­dere com­puters via een router van dezelfde inter­net verbin­ding gebruik maken.
Na het instal­leren van Windows zonder gege­vens­behoud zijn alle eigen docu­me­nten en instel­lin­gen ver­dwe­nen. Dit is dus alleen aan te raden als er een recente back-up is of als de pc geen belangrijke informatie bevat.
 
Bij het instal­leren van Windows met gege­vens­behoud zijn de kos­ten afhan­kelijk van de hoeveel­heid bestan­den die moeten worden over­gezet.
PC dokter is een veel gebruikte beschrij­ving van perso­nen die (mees­tal als bijver­dien­ste) repa­ra­tie en instal­la­tie van com­pu­ters aan­bieden. Alsof kennis over pc's iets heel bijzon­ders zou zijn om jezelf dokter te kunnen noemen. Is een tim­mer­man dan ook een "hout dokter" of een schil­der een "verf dokter"?
 
Profes­sio­nele bedrij­ven op dit gebied leve­ren gewoon diens­ten met men­sen die door stu­die en erva­ring als hun beroep com­pu­ter­pro­ble­men kun­nen oplos­sen.
No cure - no pay is een veel gebruikte kreet, het meest in de com­puter branche. Vooral dat "no pay" spreekt veel men­sen aan.
 
Maar wat is "no cure"? Letterlijk betekent dit "geen oplos­sing", maar wat is dat? Als er wel een oplos­sing wordt gebo­den, maar u besluit om de repa­ra­tie verder niet te laten uit­voe­ren?
 
Bijna geen enkele website of brochure die deze slogan gebruikt geeft duide­lijk­heid over de inhoud en voor­waar­den hier­van. Het klinkt natuurlijk wel erg aan­trek­ke­lijk.
Een cleanroom is een ruimte, waarin de maxi­male grootte van de aan­we­zige stof­deel­tjes aan strenge eisen moet vol­doen. Alleen in een der­ge­lijke ruimte kan een harde schijf voor repa­ra­tie wor­den open­ge­maakt.
 
Een poging om een harde schijf in een nor­male ruimte te ope­nen bete­kent dat er stof en andere ver­ont­rei­nigin­gen de in schijf kun­nen komen. Het gevolg is mees­tal dat de schijf hierna niet meer werkt en data recovery mis­schien niet meer moge­lijk is.
Trefwoorden: software hardware reparatie tarief tarieven prijs prijzen kosten installatie virus windows maandag vrijdag weekend zaterdag zondag voordelig computer pc laptop notebook schijf disk vergelijken vergelijking aansluiten alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer price cost repair install fix mend problem ict the hague
Wait