Windows installatie (WGA)

Op veel computers verschijnt tegenwoordig de boodschap "U bent mogelijk de dupe geworden van softwarevervalsing" en "Dit is geen geldige versie van Windows". Meestal gebeurt dit na het downloaden en installeren van de automatische updates. Dit betekent dat de Windows versie die op uw computer geïnstalleerd staat niet legaal is of u heeft de Windows installatie cd uitgeleend waardoor uw Windows versie met het unieke serienummer ook op andere computers is geïnstalleerd.

Microsoft heeft onder de naam "Windows Genuine Advantage" of kortweg WGA een wapen in de strijd tegen illegale software ontwikkeld. Bij het installeren van updates, wat op de meeste computers automatisch gebeurt, wordt deze WGA software automatisch op uw pc geïnstalleerd. Deze sofware wordt steeds verder verfijnd en uitgebreid.

In de praktijk betekent dit dat u mogelijk niet meer in staat bent updates, die belangrijk zijn voor de veiligheid van uw computer te downloaden en mogelijk ook andere software, zoals Microsoft Office, niet meer kunt updaten. De beste oplossing is dan ook een officiële versie van Windows of Office aan te schaffen en te installeren.

Computer reparatie en installatie in de regio Den Haag vanaf € 35,-.

Natuurlijk weten wij dat via internet allerlei mogelijkheden worden uitgelegd of aangeboden om de meldingen van WGA uit te schakelen. Dit zal zeker tijdelijk helpen, totdat Microsoft bij een volgende update een nieuwe versie van de WGA software installeert.

Wij kunnen een herinstallatie van Windows uitvoeren (zie installatie), waarbij eerst een back-up van al uw gegevens wordt gemaakt die na de installatie weer worden teruggezet, zodat uw bestanden, e-mails en foto's weer op hun oude plaats staan.

Als u toch zelf aan de slag gaat: na (her)installatie van Windows is de oude inhoud van de "Mijn documenten" map en het "Bureaublad" niet meer zichtbaar.
Maak daarom voor de installatie een backup van uw bestanden, maar als u dat niet heeft gedaan stop dan onmiddellijk met het installeren van updates, andere programma's of het wijzigen van instellingen en zet de computer uit. Op dat moment zijn namelijk de meeste bestanden nog wel op de schijf aanwezig en dus terug te halen via onze data recovery service.
Als u doorgaat met installeren of het gebruiken van de computer is de kans groot dat uw oude bestanden worden overschreven en dus niet meer kunnen worden teruggehaald (zie ook de software tips).
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Bij een stan­daard instal­latie en instel­ling van Windows is er op de opstart­schijf (meestal C:) een map "Documents and Settings" aanwezig (in Windows Vista , Windows 7 of Windows 8 is dit "Gebruikers" of "Users").
 
In deze speciale Windows map bevin­den zich het Bureaublad en de documenten mappen van alle gebrui­kers van het systeem.
 
Ook worden hier alle instel­lin­gen per gebrui­ker van de geïn­stal­leerde program­ma's opge­slagen, dus ook alle instel­lingen, adres­sen en e-mails van Outlook, Outlook Express of Windows (Live) Mail.
 
Het is daarom aan te raden van deze map een back-up of kopie op een ander medium (harde schijf, CD, DVD, etc.) te maken.
Een harde schijf of ander opslag­me­dium is te verge­lij­ken met een boek, er zijn blad­zij­den (de bestan­den) en een inhouds­op­gave.
 
Als bestan­den worden weg­ge­gooid, of het me­dium wordt gefor­mat­teerd, wordt alleen de inhouds­op­gave ver­an­derd of ver­wij­derd, de bestan­den blijven gewoon staan.
 
De ruimte die ze inne­men wordt als leeg aange­merkt in de inhouds­op­gave, zodat hun plaats later kan worden inge­no­men door nieuwe bestan­den.
 
Als er nieuwe bestan­den worden opge­sla­gen, bestaat de kans dat hier­mee een oud bestand (gedeel­te­lijk) wordt ver­van­gen en daar­na dus niet meer met data recovery is terug te halen.
Trefwoorden: software programma windows genuine advantage wga register registry installatie herinstallatie data recovery data recovery computer pc schijf thuis illegaal piracy illegale kopie softwarevervalsing serienummer licentie registreren registratie vista alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer repair install fix mend problem ict the hague
Wait