Data recovery overzicht

Voor SSD (Solid State Drive) kijk op de pagina over flash geheugen.
Over recovery (herstel) van Windows vindt u hier meer informatie.

Data recovery betekent letterlijk het herstellen van gegevens.

Wij kunnen data recovery uitvoeren op diverse media zoals (zie ook harddisk formaten):

Bel 06 55886641 voor meer informatie of gratis advies.
Data recovery (terughalen van verloren bestanden) van uw harde schijf, CD, DVD, USB stick of geheugenkaart (digitale camera's).

U kunt op onze site zelf de kosten van data recovery berekenen, of onze prijzen vergelijken met die van een aantal van onze collega's.
Ook is er een korte pagina over de geschiedenis van de harde schijf en de afmetingen en aansluitingen van de meest gebruikte typen.

Als u bestanden kwijt bent, gebruik dan het opslagmedium niet meer! Als het de opstartschijf van uw pc betreft (in Windows meestal de C-schijf), kunt u het beste de computer onmiddellijk uitzetten. Bij alle acties van de pc (ook bij het aan- en uitzetten en het surfen op internet) wordt informatie op de schijf opgeslagen en kunnen op die manier de verloren bestanden permanent worden overschreven.
Ook bestanden die verdwenen lijken te zijn na nieuwe installatie, herinstallatie of systeemherstel (system recovery met een CD of DVD) bij Windows kunnen meestal nog worden teruggehaald met data recovery.

Als u vragen heeft over data recovery,
bel dan 06 55 88 66 41 voor gratis advies .
 U kunt ook een indicatie van de kosten zelf uitrekenen.

Tips voor data recovery

Er zijn een aantal via internet te downloaden gratis programma's die meestal in simpele gevallen kunnen helpen. Als u toch zelf een poging wilt wagen, lees dan eerst deze tips:

 • Bedenk vooraf hoe belangrijk de gegevens zijn en wat de gevolgen zijn als de recovery niet lukt of helemaal verkeerd gaat.
 • Als u gegevens mist van de opstart schijf (meestal de "C" schijf), start de computer niet meer op van die schijf , maar start op van een andere schijf met een werkend besturingssysteem of van een CD of DVD.
 • Als u niet goed weet hoe het programma werkt en u de verkeerde opties kiest, kunnen de bestanden voorgoed zijn verdwenen.
 • Installeer de recovery software niet op het medium waarvan u gegevens mist.
 • Controleer of het programma bij de recovery het medium in "read-only" mode benadert, zodat niets wordt veranderd.
 • Experimenteer eerst op onbelangrijke gegevens voordat u een poging tot recovery van uw data doet.
 • Sla de terug te halen bestanden nooit op hetzelfde medium op dat u probeert te herstellen.
 • Lees ook de pagina over fragmentatie van harde schijven.
 • Kijk uit met allerlei (misschien goed bedoelde) recovery-adviezen via internet, er zijn veel fabeltjes over harde schijven en recovery of reparatie.
 • Als bestanden eenmaal (gedeeltelijk) zijn overschreven, zijn ze echt voorgoed verloren en ook niet meer met andere recovery software terug te halen!
 • Bekijk ook de voorbeelden van vragen die wij krijgen over data recovery.

Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als ik belangrijke gegevens kwijt ben?
Vakkundige hulp zoeken, wij helpen u graag bij data recovery. Wij starten uw systeem vanaf een CD-ROM, waardoor de originele inhoud van de schijf niet wordt gewijzigd.
Er zijn een aantal dingen, die u beslist niet moet doen:
1. Doorgaan met het gebruiken van schijf of ander opslag medium waarop de missende gegevens zouden moeten staan.
2. Als het de systeemschijf betreft (meestal C), worden bij het opstarten en weer afsluiten door Windows allerlei instellingen op de schijf opgeslagen, dus het systeem niet meer opstarten.
3. Met onvoldoende kennis van data recovery proberen de data terug te (laten) halen. Hierna is de kans groot dat uw verloren bestanden voorgoed worden overschreven en dus niet meer zijn terug te halen
Ik heb Windows opnieuw geïnstalleerd zonder een back-up te maken en ben mijn bestanden en instellingen kwijt.
Stop onmiddellijk met verdere installatie en start Windows niet meer op. Bij een nieuwe installatie "denkt" Windows dat uw schijf leeg is en zet de benodigde bestanden op deze "lege" schijf.
In werkelijkheid zijn niet alle bestanden verdwenen, maar Windows ziet ze alleen niet meer. Alles wat u verder doet met Windows (zelfs opnieuw opstarten en afsluiten) heeft tot gevolg dat er informatie op de schijf wordt geschreven. Dit kan betekenen dat oude bestanden worden overschreven en deze dus voorgoed zijn verdwenen.
Met onze data recovery service kunnen wij de meeste bestanden weer voor u terug halen.
Mijn harde schijf maakt klikkende, piepende of krassende geluiden, wat betekent dit?
Uw harde schijf heeft een hardware probleem. De verschijnselen zijn: de schijf wordt niet meer door Windows herkend en als dit de systeemschijf (meestal C:) betreft start Windows dus ook niet meer op. Als er op de schijf belangrijke gegevens staan, in ieder geval de computer onmiddellijk uitzetten en de schijf niet meer gebruiken.
Kan een defecte harde schijf worden gerepareerd?
Dat hangt af van het probleem, misschien is reparatie met speciale software mogelijk.
Bij ernstige hardware problemen moet de schijf worden geopend en daarvoor is is een cleanroom noodzakelijk. De reparatiekosten bedragen hierdoor al gauw vele honderden euro's en met de huidige prijzen van nieuwe schijven is dit dus niet haalbaar.
Data recovery bedrijven die over een cleanroom beschikken repareren alleen tijdelijk, om in staat te zijn de gegevens weer terug te halen. De schijf is weer in de oude (defecte) staat als u hem terug krijgt.
Hoe werkt data recovery van een harde schijf?
Het recovery proces bestaat bij ons uit vijf fasen:
1. Wij doen een vooronderzoek om vast te stellen of de schijf leesbaar is, als dit zo is kunnen wij een inschatting van de kosten maken. Bij ernstige problemen met de hardware moeten wij u doorverwijzen naar een recovery bedrijf dat beschikt over een "cleanroom" (zie vorige vraag).
2. Wij proberen een kopie van de hele schijf te maken, om de kans op verdere beschadigingen te voorkomen.
3. Het recovery proces zelf, nadat een aantal dingen zijn gecontroleerd en ingesteld, verloopt automatisch en duurt een aantal uren, afhankelijk van de grootte van de harde schijf.
4. Daarna moet handmatig een selectie worden gemaakt van de mappen of soorten bestanden die voor u belangrijk kunnen zijn. Het gaat hier om uw eigen bestanden, het terughalen van programma's of Windows bestanden is meestal zinloos.
5. Deze bestanden worden nu teruggehaald en op een andere harde schijf opgeslagen. De uiteindelijke levering kan plaatsvinden op een medium naar keuze, CD, DVD of harde schijf.
Volgens mijn leverancier of de fabrikant valt mijn harde schijf binnen de garantie termijn, simpel opsturen en omruilen toch?
Als de gegevens op de schijf voor u niet belangrijk zijn is dit de beste oplossing. U krijgt een nieuwe schijf terug, maar die is natuurlijk leeg. Hierop moet een complete installatie van Windows en alle andere software worden uitgevoerd.
Anders eerst een recovery laten uitvoeren, voordat u de schijf opstuurt of omruilt.
Hoe weet ik of een bestand is overschreven?
Of een bestand is overschreven of niet is alleen vast te stellen door het scannen van de schijf met goede data recovery software.
Er wordt vaak gedacht dat als een bestand wordt weggegooid en direct daarna een nieuw bestand wordt opgeslagen, dat dan het oude bestand is overschreven. Die mogelijkheid is erg klein, tenzij de schijf bijna vol is.
Ook als bijvoorbeeld een bestand in Word wordt gewijzigd en opnieuw wordt opgeslagen, kan nog steeds de vorige versie op de schijf staan.
Ik ben belangrijke bestanden kwijt maar er zijn verschillende goedkope data recovery programma's op het internet te vinden. Waarom zou ik dan een bedrijf inschakelen?
Wij raden u niet aan om met zulke data recovery programma's uw data zelf te proberen te recoveren. Één van de grootste problemen bij deze programma's is dat zij vaak tijdens het recovery proces de inhoud van de media drager veranderen.
Meestal kunnen deze programma's alleen een paar specifieke software probleem oplossen. Als u een ander probleem hebt dan is de kans groot dat zij meer schade aan uw media drager toebrengen.
Data recovery is een vak en als de verloren gegevens belangrijk voor u of uw bedrijf zijn moet u zeker niet met de kapotte media drager gaan experimenteren.
Ik heb op internet veel gelezen over data recovery, dan kan ik het toch zelf?
Natuurlijk kunt u dat proberen, het is tenslotte uw eigen harddisk, USB stick of geheugenkaart. Ook weten wij natuurlijk niet hoe belangrijk de gegevens zijn die u wilt herstellen.
Wat we wèl weten is dat we regelmatig media dragers voor data recovery krijgen aangeboden, nadat eerdere (eigen) pogingen om de gegevens terug te halen zijn mislukt. In een aantal van deze gevallen was hierdoor het grootste deel van de verloren bestanden helaas permanent overschreven of was door de gebruikte software het bestandssysteem veranderd, zodat recovery maar gedeeltelijk of helemaal niet meer mogelijk was.
Kunnen gegevens van een beschadigde CD of DVD ook worden teruggehaald?
Waarschijnlijk wel, ook als Windows de CD of DVD niet meer herkent. Het niet meer leesbaar zijn wordt meestal veroorzaakt door krassen en andere fysieke beschadigingen.
In ieder geval niet proberen met allerlei schoonmaakmiddelen de beschadigingen te herstellen, de beschermende plastic laag is erg dun!
Halen jullie ook gegevens terug van USB sticks of geheugenkaarten?
Voor deze media geldt hetzelfde als voor harde schijven. In ieder geval de USB stick niet meer gebruiken of de geheugenkaart uit b.v. een digitale camera verwijderen en geen nieuwe opnames maken. Er is op onze site een aparte pagina over het recoveren van USB sticks en geheugenkaarten.
Is een defecte USB stick te repareren?
Dat hangt af van wat er precies defect is. In ieder geval kunnen wij een poging wagen en alleen als het doel hiervan is de opgeslagen gegevens terug te halen. U kunt op onze site meer lezen over het recoveren en repareren van USB sticks.
Ik heb mijn harde schijf of laptop laten vallen, wat nu?
Als de schijf nog werkt is de kans groot dat door de schok kleine beschadigingen zijn ontstaan op het oppervlak van de schijf. Hierdoor zijn minuscule deeltjes losgeraakt die op termijn de schijf ernstiger zullen beschadigen.
In het begin lijkt alles normaal, maar na verloop van tijd (dat kan soms maanden duren) zullen zich waarschijnlijk steeds meer lees- en schrijffouten voordoen met verlies van bestanden tot gevolg.
Maak dus regelmatig back-ups op een ander medium of vervang de schijf voordat er problemen optreden. Er zijn programma's die een complete harde schijf kunnen kopiëren (zie disk cloning), zodat u niet alles opnieuw hoeft te installeren.
Wat kost data recovery?
Wij werken tegen een uurtarief (zie tarieven voor particulieren en zakelijke klanten). De totale kosten hangen af van een aantal factoren: de grootte van de harde schijf, de mate van beschadiging en de hoeveelheid terug te halen gegevens. Het terughalen van bijvoorbeeld een "Mijn documenten" map van een normaal leesbare schijf betekent ongeveer 2 tot 3 uur werk. Op deze site kunt u zelf een indicatie van de kosten uitrekenen.

Als u vragen heeft over data recovery,
bel dan 06 55 88 66 41 voor gratis advies .
 U kunt ook een indicatie van de kosten zelf uitrekenen.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
RAID is een afkorting van Redundant Arrays of Independent Disks en is de bena­ming voor een set metho­dieken voor fysieke data opslag op harde schijven waarbij de gege­vens over meer schij­ven ver­deeld worden, op meer dan 1 schijf worden opge­slagen, of beide, ten behoeve van snel­heids­winst en/of bevei­li­ging tegen gege­vens­ver­lies.
USB (Universal Serial Bus, of Univer­sele Seriële Bus) is een stan­daard voor de aan­slui­ting van rand­appara­tuur bij com­puters.
 
Een USB-2 aan­slui­ting haalt een theo­re­tische snelheid van 480 Mbps (60 MB/sec). De nieuwe USB-3 stan­daard bereikt snel­he­den tot 4800 Mbit/s (572 MB/s).
 
Een bijko­mend voor­deel van USB is dat deze de stroom­voor­zie­ning van de aange­sloten rand­appara­tuur kan ver­zorgen. Ook kan USB appara­tuur aan­ge­sloten worden zonder de com­puter te hoeven her­star­ten.
FireWire is een seriële com­puter bus­techno­logie ontworpen door Apple. FireWire heeft zich een (zij het kleinere) plek veroverd in de com­puter­wereld en consu­menten­elek­tronica naast USB.
 
FireWire is tevens bekend onder de namen IEEE 1394, IEEE 1394b en iLink (merk­naam van Sony).
eSATA staat voor external SATA (Serial Advanced Technology Attachment). eSATA maakt dit type aan­slui­ting geschikt voor externe schij­ven, met een maxi­mum kabel lengte van ca. 2 meter. De moderne SATA aan­slui­tin­gen heb­ben een theo­re­tische snel­heid van 6 Gbit/sec (750 MB/sec).
 
Ter vergelijking: een USB-2 aan­slui­ting haalt slechts een theo­re­tische 480 Mbps (60 MB/sec). De nieuwe USB-3 stan­daard bereikt snel­he­den tot 4800 Mbit/s (572 MB/s).
NAS (Network Attached Storage) staat voor een kastje met één of meer harde schij­ven, dat op het net­werk aan­geslo­ten is. Dit sys­teem maakt gebruik van het net­werk (TCP/IP) proto­col voor de data­over­dracht.
 
NAS appa­raten zijn in feite vol­waar­dige file­servers. Bij een NAS wordt het bestands­sys­teem beheerd van­uit het NAS sys­teem zelf, mees­tal een variant van Linux.
Een harde schijf of ander opslag­me­dium is te verge­lij­ken met een boek, er zijn blad­zij­den (de bestan­den) en een inhouds­op­gave.
 
Als bestan­den worden weg­ge­gooid, of het me­dium wordt gefor­mat­teerd, wordt alleen de inhouds­op­gave ver­an­derd of ver­wij­derd, de bestan­den blijven gewoon staan.
 
De ruimte die ze inne­men wordt als leeg aange­merkt in de inhouds­op­gave, zodat hun plaats later kan worden inge­no­men door nieuwe bestan­den.
 
Als er nieuwe bestan­den worden opge­sla­gen, bestaat de kans dat hier­mee een oud bestand (gedeel­te­lijk) wordt ver­van­gen en daar­na dus niet meer met data recovery is terug te halen.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Er wordt op internet veel geschreven over data recovery proble­men en oplos­singen, vooral in diverse forums. Som­mige infor­matie kan waarde­vol zijn, maar meestal is de beschreven oplos­sing of methode niet aan te raden of verergert deze de schade.
 
Zo lazen wij dat één van de forum gebruikers een pro­gramma had gevonden, dat in staat was een bestand, dat al vijf keer was over­schre­ven, toch nog terug te halen. Tsja, was het maar waar.
 
Er zijn ook soft­ware oplos­sin­gen die ver­an­de­rin­gen op een de­fec­te schijf pro­be­ren te maken. Niet ge­brui­ken als u uw data nog wilt terug zien.
Een cleanroom is een ruimte, waarin de maxi­male grootte van de aan­we­zige stof­deel­tjes aan strenge eisen moet vol­doen. Alleen in een der­ge­lijke ruimte kan een harde schijf voor repa­ra­tie wor­den open­ge­maakt.
 
Een poging om een harde schijf in een nor­male ruimte te ope­nen bete­kent dat er stof en andere ver­ont­rei­nigin­gen de in schijf kun­nen komen. Het gevolg is mees­tal dat de schijf hierna niet meer werkt en data recovery mis­schien niet meer moge­lijk is.
Het bestands­systeem is een onder­deel van het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows, Mac OS of Linux) en verzorgt alle hande­lin­gen die nodig zijn voor het schrijven en lezen van bestan­den op diverse opslag­media, zoals bijvoor­beeld harde schijven, CD/DVD of USB sticks.
 
De bekendste bestands­sys­temen zijn FAT of NTFS (Windows), HPFS (Mac OS) en ext2, ext3 en ext4 (Linux).
Trefwoorden: data recovery data recovery computer pc schijf harde harddisk hd hdd foto cd dvd bureaublad bestanden terughalen gegevens herstellen gegevens herstellen gegevensherstel dataherstel kwijt gewist geformatteerd geformateerd verloren prullenbak prullebak verwijderd weggegooid delete wissen documenten geheugenkaart usb-stick floppy zip den haag scheveningen voorburg rijswijk wassenaar regio haaglanden westland zoetermeer leiden voorschoten leidschendam delft scsi alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait