Lastige klanten
  The Real Estate Company
Op een vrijdag een afspraak voor het installeren van een draadloze netwerk printer/scanner bij The Real Estate Company. De reparatie bij de vorige klant liep uit, dus even gebeld dat het later werd.
Vooral de bijgeleverde scanner software bleek onder Windows 7 lastig te installeren en kostte erg veel tijd. Ook de update op de website van de fabrikant werkte niet.
Afgesproken op maandag weer terug te komen om hetzelfde ook op een tweede pc uit te voeren.
De totale rekening voor de werkzaamheden bedroeg € 140,- exclusief BTW, waarbij twee maal voorrijkosten van € 12,50 waren inbegrepen. Tot mijn verbazing ontving ik een week later de volgende e-mail van The Real Estate Company (K = opmerking klant A = antwoord):
KU kwam ruim 1,5 uur te laat aan.
ADat klopt, ik had u daarover van tevoren gebeld. Uw reactie was "geen probleem" maar nu dus ineens wel?
Vrijdag had u met mij afgesproken voor de maandag daarop om 10 uur om de printer ook op de tweede pc te installeren. Na tot half elf voor de gesloten deur gewacht te hebben en op verschillende manieren tevergeefs geprobeerd te hebben u telefonisch te bereiken ben ik toen maar even koffie gaan drinken.
KHet uurloon van € 40,- excl. is niet van te voren besproken en op uw website wordt soortgelijke activitetien voor € 50,- aangeboden.
AHet uurtarief staat duidelijk op de website, kennelijk heeft u wel gelezen dat "soortgelijke activiteiten voor € 50,- worden aangeboden". Ik kan het installeren van een printer of scanner bij die "soortgelijke activiteiten" helaas niet vinden.
KHet is verder niet onze schuld dat u niet verder kwam met het programma. Het leek erop dat u letterlijk 45 minuten recht naar het scherm staarde terwijl het balkje van links naar rechts verschoof en dus er later achterkwam dat de pc opnieuw moest worden opgestart.
AU schrijft heel terecht "leek". De installatie van met name de scanner software duurt erg lang. Waar u "het balkje van links naar rechts verschoof en dus er later achterkwam dat de pc opnieuw moest worden opgestart" vandaan haalt is mij een raadsel, tijdens mijn werkzaamheden toonde u hiervoor geen belangstelling en had het druk met andere activiteiten.
KHet is verder wel gelukt om de printer te installeren binnen 1 uur.
APlus de scan software op 1 pc en de printer op de tweede pc.
KDe voorrijkosten van 2 x € 25,- worden daarbij ook niet geaccepteerd, omdat u tot twee maal toe met de tram kwam. Deze zijn van te voren niet besproken niet besproken en is ook nooit voor getekend.
AOok dit heeft u weer niet gelezen. De definitie van voorrijkosten betekent dus volgens u dat dit met de auto moet gebeuren. Misschien ontgaat u het feit, dat er ongeacht de wijze van vervoer tijd en kosten mee gemoeid zijn. Trouwens de voorrijkosten op de factuur zijn "2x Voorrijkosten € 25,-" en niet "2 x € 25,-" zoals in uw reactie.
KWij willen u een marktconforme prijs betalen van € 50,- euro excl. btw
AWaar haalt u in hemelsnaam die "marktconforme prijs" vandaan? Kennelijk heeft u hier onderzoek naar gedaan, ik ben benieuwd naar de uitkomst.
The Real Estate Company stuurde als antwoord op bovenstaande mail:
Wij zullen verder niet inhoudelijk op deze zaak ingaan. Wij zijn bereid € 50,- te betalen excl. btw.
Zo niet zijn wij bereid dit verder te zetten in een gerechtelijke procedure.
A. N.
Op 28 januari een email ontvangen van The Real Estate Company:
hallo,
ik wens graag dat mijn naam verwijderd wordt van de website. dit is een zakelijke aangelegenheid waar ik persoonlijk niets mee te maken heb en bovendien waar u van weet dat u ongelijk heeft anders zou u wel een gerecht aangaan. ik verwacht deze naam vandaag voor 18:00 verwijderd te hebben of ik doe aangifte bij de politie wegens stalking en laster.
ik vind het jammer dat het op deze manier moet gaan, ik heb er een printscreen van gemaakt voor de politie.
A. N.
Op 28 januari gereageerd met:
Ik lees: "dit is een zakelijke aangelegenheid waar ik persoonlijk niets mee te maken heb en bovendien waar u van weet dat u ongelijk heeft anders zou u wel een gerecht aangaan".
U heeft daar "persoonlijk niets mee te maken", maar weet wel dat ik ongelijk heb?
En u denkt dat ik tijd genoeg heb om voor een bedrag van € 140,- een "gerecht" aan te gaan?
Als de afzender van deze mail uw email adres is weet u heel goed waar dit alles op slaat.
Zo niet dan gebruikt iemand anders dit email adres om te proberen een kleine zelfstandige met een flauwe kul verhaal het bos in te sturen.
In dat geval zal ik na uw reactie de naam verwijderen.

Er staat: "ik doe aangifte bij de politie wegens stalking en laster."
Van stalking is geen sprake, zie artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht.
Op de website staat alleen een exacte kopie van de email conversatie met alexander@tr-ec.nl.
Als daar onjuistheden in staan worden die aangepast. Laster is iemand door een oneerlijke voorstelling van zaken proberen schade aan te doen.
In dit geval is dat alleen op mij van toepassing en ben ik degene die schade heeft opgelopen.
Tot op heden geen betaling van The Real Estate Company ontvangen. Het motto "With the Real Estate Company service is our main concern" op hun website geldt waarschijnlijk alleen voor klanten, niet voor leveranciers.
In ieder geval mijn les geleerd.
  De heer U. uit Benthuizen
De heer U. belde mij over het feit dat zijn computer besmet was met het bekende "(politie virus". Hij had daar iemand naar laten kijken, waarschijnlijk via "studentaanhuis.nl" (kennelijk is de heer U. erg prijsbewust, want hun tarieven liggen lager dan gerenommeerde computer reparatie bedrijven).
Het verwijderen van het virus was de student niet gelukt en hij vertelde hem dat hij zijn eigen bestanden kon laten terughalen via een data recovery bedrijf en hij had daarom de harde schijf al uitgebouwd.
Ik vertelde hem dat dit virus wel degelijk kon worden verwijderd zonder verlies van bestanden en dat dit ongeveer € 60,- zou gaan kosten exclusief voorrijkosten.
Er werd mij niets verteld over eventuele problemen met de harde schijf (waarschijnlijk had de student de schijf daarom ook uitgebouwd).
Hij besloot de pc zelf te brengen om zo de voorrijkosten te besparen (ja, ja, prijsbewust).
Hier de schijf weer in zijn pc ingebouwd en tot mijn verbazing verscheen niet het scherm van het politie-virus, dat de pc blokkeert en het openen van bestanden of programma's onmogelijk maakt. Kennelijk was het de student toch gelukt het virus te verwijderen. Maar dit virus heeft nog een aantal bijwerkingen, zoals het uitschakelen van allerlei functies in Windows, waaronder bijvoorbeeld "Windows Update" en "Taakbeheer". Alle defecte functies werden hersteld en Windows draaide weer normaal.
Ik merkte alleen op dat de harde schijf af en toe de beruchte "klikkende" geluiden maakte, een teken van een fout op de schijf. De schijf er weer uit en na testen bleken er inderdaad een aantal "bad blocks" op te zitten.
Eerst voor de zekerheid een image van de schijf gemaakt en daarna met succes de bad blocks op de schijf hersteld.
Hij belde me de volgende dag om te informeren naar de status. Ik vertelde hem over het probleem met de schijf en dat ik in staat was geweest om dit te herstellen, maar dat een schijf die eenmaal een aantal bad blocks heeft gehad niet meer te vertrouwen is, dus raadde ik hem aan de schijf te laten vervangen.
Hij vroeg zich af of dit gezien de leeftijd van de computer nog wel zinvol was en ik zei dat de schijf nu goed functioneerde, maar dat hij zo snel mogelijk (en ook regelmatig) een back-up moest maken van zijn eigen bestanden op een externe harde schijf.
De dag erna haalde hij zijn pc weer op en was verbaasd dat hij voor ruim 3 uur werk € 135,- moest betalen. Hij hield vol dat de reparatie van de schijf niet was afgesproken en dat hij alleen de vooraf afgesproken € 60,- wilde betalen.
Dat door het repareren van de schijf de toegang tot zijn eigen bestanden was gered begreep hij kennelijk niet of wilde dat niet begrijpen.
Hij bleef daarop zeggen "Ik heb daar geen opdracht voor gegeven".
Ik heb toen na een eindeloze discussie (zeker niet zachtjes) de deur dichtgegooid (3 uur onbetaald werk, volgens hem natuurlijk een koopje !).
Eigenlijk had ik bij nader inzien beter de gemaakte image van vóór de reparatie op de schijf terug kunnen zetten, dan had hij zeker het probleem begrepen.
Bad blocks (ook wel "bad sectors" genoemd) zijn plek­ken op de harde schijf waarvan de gege­vens niet meer goed kun­nen wor­den gele­zen. Deze kun­nen ontstaan door een hard­ware pro­bleem met de schijf of door soft­ware­ma­tige bescha­di­ging van het bestands­sys­teem.
 
Het opnieuw for­mat­teren van de schijf is soms genoeg om der­ge­lijke proble­men te her­stellen, maar doe dit uiteraard niet als de op de schijf aanwe­zige gege­vens via data recovery moeten worden terug gehaald!
 
Wij gebrui­ken soft­ware gereed­schap­pen voor het her­stel­len van deze bad blocks, zodat daarna met data recovery mees­tal nog veel is terug te halen.
Een "image" is een exacte kopie van een opslag­medium. Deze image bevat alle bestanden en de stuk­tuur van het origi­neel, dus ook de nog aanwe­zige verloren en bestan­den en bestands­frag­men­ten.
 
Met profes­sio­nele data reco­very program­ma's kan een derge­lijke image worden gela­den en gedraagt deze zich pre­cies zoals het origi­neel. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat als er onver­wacht iets fout gaat bij de reco­very, de origi­nele data nog steeds ongewij­zigd beschik­baar is.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Trefwoorden: Debiteur klant betalen alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait