Hardware tips
Bel 06 55886641 voor meer informatie of gratis advies.

Meer informatie over de betrouwbaarheid van diverse opslag media.

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Computer start niet meer op.
Hierop is helaas geen simpel antwoord te geven. Er kan een probleem met de hardware zijn, in dat geval ziet u meestal niets gebeuren bij het aanzetten van uw pc. Als er wel beeld verschijnt, maar Windows start niet op of er verschijnen allerlei foutmeldingen op het scherm kan het ook een software probleem zijn.
Doe in ieder geval geen poging Windows opnieuw te installeren, tenzij het voor u niet belangrijk is dat u al uw bestanden en verdere informatie (instellingen, programma's, wachtwoorden, etc.) kwijt bent.
Bij reparatie starten wij uw pc indien mogelijk niet op van de harde schijf maar van een CD-ROM, om de oorzaak van het probleem te kunnen vaststellen (zie opstart problemen).
Computer start steeds opnieuw op.
Waarschijnlijk is er een software of hardware probleem met de harde schijf.
Bij reparatie starten wij uw pc indien mogelijk niet op van de harde schijf maar van een CD-ROM, om de oorzaak van het probleem te kunnen vaststellen (zie opstart problemen).
Ik hoor klikkende geluiden in mijn computer en hij start niet op of geeft foutmeldingen.
Zeer waarschijnlijk zijn de geluiden afkomstig van de harde schijf en misschien is data recovery nog mogelijk.
Bel 06 55886641 voor meer informatie of gratis advies.
Hoe kan ik twee computers met elkaar verbinden?
Als de computers in een netwerk worden opgenomen kunt u gegevens tussen beide computers uitwisselen. Beschikt u niet over een netwerk, dan kunnen netwerk aansluitingen van de computers via een "cross cable" met elkaar worden verbonden.
Computer stopt met een blauw scherm met allerlei technische termen.
Dit is het zogenaamde BSOD (Blue Screen Of Death). Hierin geeft Windows een melding van een software of hardware fout, die de verdere werking van het systeem onmogelijk maakt. Natuurlijk kunt u proberen Windows opnieuw te installeren, maar daarmee raakt u al uw eigen bestanden kwijt! (zie data recovery)
Meestal kunnen wij met behulp van de gegevens in het BSOD uw computer weer tot leven brengen.
Bij het installeren van Windows krijg ik een melding dat er geen harddisk is gevonden.
Dit betekent dat er speciale drivers nodig zijn voor het zichtbaar maken van uw harde schijf. Dit komt vaak voor als u bijvoorbeeld de bestaande ATA disk heeft vervangen door een SATA disk, of als uw computer is uitgerust met een RAID systeem.
Bij het starten van de Windows installatie CD/DVD wordt de optie geboden om door het indrukken van de F6 toets deze drivers te laden, maar dit werkt alleen vanaf een floppy disk, die in de meeste nieuwere computers niet meer aanwezig is.
Het enige alternatief is een nieuwe installatie CD/DVD te maken, waarin de juiste drivers voor de hardware zijn geïntegreerd (slipstreamen).
Harde schijf is (bijna) vol.
Als de systeemschijf (meestal C) bijna vol is zal Windows hierover een melding geven, omdat de tijdelijke bestanden die Windows nodig heeft niet meer kunnen worden opgeslagen. Met "schijfopruiming" of het programma ccleaner (zie downloads) kan worden geprobeerd onnodige bestanden te verwijderen, zodat meer ruimte vrijkomt.
U kunt niet een nieuwe schijf kopen en de systeemschijf via Windows kopiëren. Wij kunnen voor u de bestaande schijf "klonen" naar een nieuwer en groter exemplaar. Dit bespaart u vele uren werk voor het opnieuw installeren van Windows en alle andere programma's. Ook al uw eigen bestanden en instellingen blijven op die manier behouden (zie disk kopie).
Wat is de werkelijke capaciteit van een harde schijf.
Fabrikanten van schijven opgeven de capaciteit in gigabytes (GB), waarbij er 1000 megabytes (MB) in 1 GB zitten. Uw computer rekent in bytes, waarbij er 1024 megabytes in 1 GB zitten.
De werkelijke capaciteit is dus altijd lager dan de door de fabrikant aangegeven waarde (zie disk capaciteit).
Welke soorten harde schijven zijn er.
Kijk op de pagina soorten en formaten.
Wat is EFI
EFI (Extensible Firmware Interface) is de opvolger van het BIOS. EFI kan beter omgaan met nieuwe hardware en is eevoudig uit te breiden of aan te passen. Er is een aparte pagina over EFI.
Computer is traag.
Er zijn veel dingen die een computer kunnen vertragen. De meest voorkomende zijn virussen, spyware, vervuiling van het register, disk fragmentatie (zie ook fragmentatie) en stof in het systeem.
Dit laatste lijkt misschien vreemd, maar door de ventilatoren in de computer wordt in de loop der tijd veel stof naar binnen gezogen, waardoor de werking van deze ventilatoren vermindert. Het gevolg is dat de computer warmer wordt en de meeste processors hebben een ingebouwde veiligheid om bij hogere temperatuur minder snel te werken, om schade of zelfs brand te voorkomen (zie onderhoud).
U kunt ook onderzoeken welke processen (programma's) actief zijn op uw computer, ook processen de in de achtergrond hun werk doen. Dit kan met behulp van "taakbeheer", beter is de process explorer. Sluit alle actieve programma's af en vindt uit wat de overgebleven programma's doen en of ze voor uw pc belangrijk zijn.
Computer wil niet meer uitschakelen.
Als het uitschakelen van de computer via Windows niet meer werkt of de muis niet meer reageert, kunt u de pc ook uitschakelen door de aan/uit knop ca 5 seconden in te drukken. Op sommige pc's is ook een "reset" knop beschikbaar.
Het gevolg hiervan kan zijn dat de pc bij opnieuw opstarten een controle van de schijf wil doen.
Waarom heet de opstart schijf in Windows meestal C
In oudere computers was ruimte voor twee floppy disk drives en deze kregen standaard de letters A en B toegewezen. Daarna kreeg de eerstvolgende harde schijf de letter C. Hoewel in de meeste moderne computers geen floppy disk drives meer zijn geïnstalleerd is deze volgorde nog steeds van toepassing.
Het duurt erg lang voordat mijn computer is opgestart, kan ik hier zelf iets aan doen
Als u veel programma's op uw computer heeft geïnstalleerd, is de kans groot dat het opstarten van uw computer lang gaat duren. Vaak wordt het programma of een onderdeel daarvan aangeroepen tijdens het opstarten van uw computer. U kunt zelf programma's deactiveren voor het opstarten:
Ga naar start en klik op "uitvoeren".
Voer de volgende opdracht in: "msconfig" (zonder de aanhalingstekens).
Open het tabblad "opstarten".
Deactiveer hier alleen programma's waarvan u weet wat ze doen!
Ik heb programma xxx op internet gevonden, dat lost toch alle opstart problemen op
Zeker, er worden via internet veel van deze "wondermiddelen" aangeprezen. Er waren vroeger ook reizende kooplieden die drankjes aan de man brachten die alle kwalen konden genezen. Het medium (internet) is veranderd maar de mens niet.
Maar pas op! Er zijn (meestal op internet te downloaden) programma's die precies het tegenovergestelde doen, in plaats van allerlei ongewenste zaken van uw computer te verwijderen bevatten zij zelf spyware of een virus. Meestal beloven ze een "gratis scan" van uw systeem en hierop ingaan kan vervelende gevolgen hebben.
Hoe maak ik een "image" van een harde schijf
Er zijn diverse programma's die onder Windows werken. Als de schijf ernstig is beschadigd levert dit een probleem op bij het opstarten van Windows, omdat tijdens de opstartprocedure wordt geprobeerd de schijf te lezen. Als dit niet lukt zal het opstarten erg lang duren of Windows wil helemaal niet opstarten. Ook kan er in dat geval een melding komen dat de schijf moet worden gecontroleerd op fouten. Dit niet laten uitvoeren, omdat dit de schijf wijzigt en data recovery misschien onmogelijk wordt.
Het beste is de schijf aan een pc met Linux aan te sluiten. Linux laadt (mount) namelijk de schijf of partitie niet automatisch en zal dus gewoon opstarten. Daarna met het programma ddrescue proberen de schijf of partitie te kopiëren.
Computer maakt vreemde geluiden.
De meest voorkomende oorzaak hiervan is dat een ventilator in het systeem een probleem heeft of door stof wordt geblokkeerd.
Ventilatoren zorgen ervoor dat vitale onderdelen in uw pc koel blijven en als zo'n ventilator kompleet stopt kan oververhitting hoge reparatiekosten tot gevolg hebben. Het is dus belangrijk dit snel te laten repareren.
Computer start soms automatisch opnieuw op zonder verdere foutmeldingen.
Bij systeemproblemen zal de computer altijd automatisch opnieuw opstarten. Als dit gebeurt zonder een foutmelding, doe het volgende:
Klik met de rechtermuisknop op Deze computer->Eigenschappen en kies de tab "Geavanceerd".
Hier het keuzevakje: "De computer automatisch opnieuw opstarten" uitschakelen.
Dit zorgt ervoor dat er voortaan een foutcode wordt weergegeven en niet automatisch opnieuw wordt gestart. Maak een notitie van deze code, dit is belangrijk bij het verhelpen van het probleem.
Laptop is gevallen of gestoten, wat kunnen de gevolgen zijn
Naast zichtbare schade is er mogelijk ook een probleem met de harde schijf. Als de schijf nog werkt is de kans groot dat door de schok kleine beschadigingen zijn ontstaan op het oppervlak van de schijf. Hierdoor zijn minuscule deeltjes losgeraakt die op termijn de schijf ernstiger zullen beschadigen.
In het begin lijkt alles normaal, maar na verloop van tijd (dat kan soms maanden duren) zullen zich waarschijnlijk steeds meer lees- en schrijffouten voordoen met verlies van bestanden tot gevolg. Maak dus regelmatig back-ups op een ander medium of vervang de schijf voordat er problemen optreden.
Als de schijf niet meer werkt, in ieder geval de computer onmiddellijk uitzetten en niet meer gebruiken, misschien is data recovery nog mogelijk.
Laptop start op, maar het scherm blijft donker.
Het scherm van een laptop geeft geen licht maar is een soort filter, die bepaalde kleuren wel of niet doorlaat. Het z.g. "backlight" (achtergrond verlichting) zorgt voor de zichtbaarheid van het beeld.
In oudere laptops wordt deze verlichting verzorgd door een klein soort TL-buis en deze hebben een beperkte levensduur (ca. 3 jaar, afhankelijk van het gebruik). Bij nieuwere typen wordt de verlichting verzorgd door LED's, die een veel langere levensduur hebben.
Computer schakelt soms vanzelf uit.
Er kan een hardware probleem zijn, maar vaak wordt dit verschijnsel veroorzaakt door stof. Door de ventilatoren in de computer wordt in de loop der tijd veel stof naar binnen gehaald, die de werking van deze ventilatoren verminderen.
Het gevolg is dat de computer warmer wordt en de meeste processors hebben een ingebouwde veiligheid om bij te hoge temperatuur het systeem uit te schakelen, om schade of zelfs brand te voorkomen (zie onderhoud).
Harde schijf maakt klikkende, piepende of krassende geluiden.
Uw harde schijf heeft een hardware probleem. De verschijnselen zijn: de schijf wordt niet meer door Windows herkend en als dit de systeemschijf (meestal C:) betreft start Windows dus ook niet meer op.
Als er op de schijf belangrijke gegevens staan, in ieder geval de computer onmiddellijk uitzetten en de schijf niet meer gebruiken, misschien is data recovery nog mogelijk.
Kan een defecte harde schijf worden gerepareerd
In principe wel, maar voor zo'n reparatie is een cleanroom noodzakelijk. De reparatiekosten bedragen hierdoor al gauw enkele honderden euro's en met de huidige prijzen van nieuwe schijven is dit dus niet haalbaar.
Sommige data recovery bedrijven die over een cleanroom beschikken repareren alleen tijdelijk, om in staat te zijn de gegevens weer terug te halen. De schijf is weer in de oude (defecte) staat als u hem terug krijgt.
Hoe werkt data recovery van een harde schijf
Het recovery proces bestaat uit vijf fasen:
1. Wij doen een vooronderzoek om vast te stellen of de schijf leesbaar is, als dit zo is kunnen wij een inschatting van de kosten maken. Bij ernstige problemen met de hardware moeten wij u doorverwijzen naar een recovery bedrijf dat beschikt over een "cleanroom" (zie vorige vraag).
2. Wij proberen een kopie van de hele schijf te maken, om de kans op verdere beschadigingen te voorkomen.
3. Het recovery proces zelf, nadat een aantal dingen zijn gecontroleerd en ingesteld, verloopt automatisch en duurt vele uren, afhankelijk van de grootte van de harde schijf.
4. Daarna moet handmatig een selectie worden gemaakt van de mappen of soorten bestanden die voor u belangrijk zijn.
5. Deze bestanden worden nu teruggehaald en op een andere harde schijf opgeslagen. De uiteindelijke levering kan plaatsvinden op een medium naar keuze, CD, DVD of harde schijf.
Er is een aparte pagina over data recovery van harde schijven.
Wat kost data recovery van een harde schijf
De kosten hangen af van veel factoren, de capaciteit van de schijf, hoe het verlies van gegevens is ontstaan (gewiste bestanden, schijf geformatteerd of hardware problemen). U kunt een indicatie van de kosten zelf uitrekenen.
Ik heb programma xxx voor data recovery, dan kan ik het toch ook zelf
Er zijn diverse (ook gratis) programma's voor data recovery. Er zijn echter maar een paar commerciële pakketten die het maximum aantal bestanden kunnen opsporen en terug halen (o.a. van Ontrack en Runtime Software). Bij gebruik van alle pakketten geldt dat zonder kennis over hoe deze programma's werken het middel vaak erger dan de kwaal is: uw data wordt overschreven en is voorgoed verloren.
Wij krijgen regelmatig harde schijven voor data recovery aangeboden, nadat eerdere (eigen) pogingen om de gegevens terug te halen zijn mislukt. In een aantal van deze gevallen was hierdoor het grootste deel van de verloren bestanden helaas permanent overschreven.
Volgens de fabrikant valt mijn schijf binnen de garantie termijn, opsturen en omruilen toch
Als de gegevens op de schijf voor u niet belangrijk zijn is dit de beste oplossing. U krijgt een nieuwe schijf terug, maar die is natuurlijk leeg. Hierop moet een complete installatie van Windows en alle andere software worden uitgevoerd. Voor de websites kijk op deze pagina.
Anders eerst een recovery laten uitvoeren, voordat u de schijf opstuurt of omruilt. Bereken hier de kosten van data recovery.
Ik heb mijn harde schijf of laptop laten vallen.
De kans is groot dat door de schok kleine beschadigingen zijn ontstaan op het oppervlak van de schijf. Hierdoor zijn minuscule deeltjes losgeraakt die op termijn de schijf ernstiger zullen beschadigen.
In het begin lijkt alles normaal, maar na verloop van tijd (dat kan soms maanden duren) zullen zich waarschijnlijk steeds meer lees- en schrijffouten voordoen met verlies van bestanden tot gevolg. Maak dus regelmatig back-ups op een ander medium of vervang de schijf voordat er problemen optreden.
Is een defecte USB-stick te repareren
Dat hangt af van wat er precies defect is. In ieder geval kunnen wij een poging wagen en alleen als het doel hiervan is de opgeslagen gegevens terug te halen. U kunt hier meer lezen over het recoveren en repareren van USB sticks.
Kunnen gegevens van een beschadigde CD of DVD ook worden teruggehaald
Waarschijnlijk wel, ook als Windows de CD of DVD niet meer herkent. Het niet meer leesbaar zijn wordt meestal veroorzaakt door krassen en andere fysieke beschadigingen.
In ieder geval niet proberen met allerlei schoonmaakmiddelen de beschadigingen te herstellen, de beschermende plastic laag is erg dun! Bereken hier de kosten van data recovery.
Bent u bestanden kwijt van uw computer of zijn er foto's van uw digitale camera verdwenen? Lees meer over onze data recovery service.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een driver (stuur­programma) is een specifiek stuk soft­ware dat een verbin­ding legt tussen de hard­ware en het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows).
 
Het stuur­pro­gramma zorgt ervoor dat bij het ontwik­kelen van program­ma's geen reke­ning gehouden hoeft te worden met de gebruikte hard­ware. Op een uni­forme manier kan het programma het bestu­rings­systeem aanspre­ken. Het bestu­rings­sys­teem spreekt vervolgens de hard­ware aan via het stuur­programma.
 
Voorbeeld: een pro­gramma geeft de opdracht "print", het bestu­rings­sys­teem stuurt nu via de drivers de juiste com­mando's naar de printer om die opdracht uit te voeren.
ATA (Advanced Technology Attachment) of IDE (Integrated Drive Electronics) is een standaard inter­face die de commu­ni­catie tussen het moe­der­bord van een com­pu­ter en schijf­sta­tions moge­lijk maakt. IDE wordt hoofd­zake­lijk gebruikt voor de aan­stu­ring van harde schij­ven en CD/DVD-sta­tions.
 
Er is een 4-polige (Molex) aanslui­ting voor de voe­dings­span­ning en een platte kabel met 40 of 80 aders voor de kop­pe­ling met het moeder­bord.
 
  
Serial ATA (ook wel SATA of S-ATA genoemd) is een computer­bus ontwor­pen voor het trans­port van gege­vens tussen de com­puter en de harde schijf. Serial ATA is de opvol­ger van de Parallel-ATA/PATA/P-ATA of IDE-bus. (ATA staat voor Advanced Technology Attachment)
 
Serial ATA gebruikt dun­nere kabels (de rode in het plaatje hieronder) dan de flat­cables van paral­lel ATA. De kabels kunnen niet omge­keerd worden aange­sloten, zoals dat bij veel vooral oudere IDE kabels het geval was.
 
  
RAID is een afkorting van Redundant Arrays of Independent Disks en is de bena­ming voor een set metho­dieken voor fysieke data opslag op harde schijven waarbij de gege­vens over meer schij­ven ver­deeld worden, op meer dan 1 schijf worden opge­slagen, of beide, ten behoeve van snel­heids­winst en/of bevei­li­ging tegen gege­vens­ver­lies.
Het BIOS (Basic Input Output System) is soft­ware die een com­puter gebruikt om op te starten en bevindt zich in een inge­bouwde geheu­gen­chip en heeft dus niets te maken met Win­dows of een an­der bestu­rings­sys­teem.
 
Bij het aanzet­ten van de pc voert deze instruc­ties uit die in dit geheu­gen staan, waar­onder het testen van de hard­ware (ook de harde schijf) en rand­appara­tuur. Pas als deze tests met suc­ces zijn uitge­voerd wordt het bestu­rings­systeem (bij­voor­beeld Windows) van de harde schijf opge­haald en opge­start.
 
Het BIOS biedt ook de mogelijk­heid de com­puter te bevei­ligen met een wacht­woord, dat moet worden inge­geven voor­dat het sys­teem opstart.
 
Het BIOS is opgeslagen in een chip op het moe­der­bord van de com­puter en wordt van span­ning voor­zien door een bat­te­rijtje, ook als de pc uit­staat.
Virus­sen zijn tegen­woor­dig wel bij ieder­een bekend. Som­mige zijn rela­tief onschul­dig, maar er zijn ook virus­sen die gege­vens ver­wij­deren en grote schade kunnen toe­bren­gen aan het sys­teem.
Spyware zijn programma's die onge­merkt op een com­puter geïnstal­leerd worden, met als doel per­soon­lijke gegevens via het inter­net door te geven.
Het register is het hart van Windows. Hierin wordt aller­lei infor­matie opgeslagen over Windows zelf, de geïnstal­leerde programma's, uw instel­lingen, etc.
 
Ook als u netjes de niet meer gebruikte programma's of spel­letjes verwij­dert, blijft er vaak nog nut­teloze infor­matie in het regis­ter staan wat kan leiden tot trage of insta­biele systemen, fout­mel­dingen en pro­gram­ma's die niet meer of slecht werken. Windows zelf is de groot­ste vervuiler van het register.
Frag­men­ta­tie van bestan­den op een harde schijf komt voor als er bij het schrijven van een bestand niet vol­doende aan­een­ge­slo­ten vrije ruimte is om alle gege­vens achter elkaar te kun­nen opslaan.
 
Het bestand wordt in dit geval opge­deeld en ver­spreid over diverse lege plek­ken op de harde schijf opgeslagen. Bij het weer lezen van het bestand moeten al deze stuk­ken weer door Windows "aan elkaar geplakt" worden, wat extra tijd kost.
De processor, ook wel CPU (Engels: Central Processing Unit) genoemd, is het hart van een com­puter. Alle werk­zaam­heden van een pc verlo­pen in opdracht van de pro­ces­sor.
 
Een processor genereert afhan­ke­lijk van zijn activi­teit meer of min­der warmte en wordt daarom mees­tal gekoeld door mid­del van één of meer­dere koel­rib­ben en ven­ti­la­tors.
 
De bekend­ste fabri­kan­ten van pro­ces­sors zijn Intel en AMD.
Een cleanroom is een ruimte, waarin de maxi­male grootte van de aan­we­zige stof­deel­tjes aan strenge eisen moet vol­doen. Alleen in een der­ge­lijke ruimte kan een harde schijf voor repa­ra­tie wor­den open­ge­maakt.
 
Een poging om een harde schijf in een nor­male ruimte te ope­nen bete­kent dat er stof en andere ver­ont­rei­nigin­gen de in schijf kun­nen komen. Het gevolg is mees­tal dat de schijf hierna niet meer werkt en data recovery mis­schien niet meer moge­lijk is.
Trefwoorden: advies automatisering computer hardware software windows vraag vragen antwoord pc laptop tip data recovery oplossing alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait