Algemene tips

Meer informatie over de betrouwbaarheid van diverse opslag media.

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Ik ga mijn computer verkopen, waar moet ik aan denken
Als u uw computer verkoopt bedenk dan dat de Windows licentie geregistreerd is op deze computer. Als u dezelfde Windows installatie CD en licentie gebruikt op een nieuwe computer is dit officieel niet toegestaan en is de kans groot dat uw nieuwe computer door WGA als illegaal wordt aangemerkt.
Ook bevat uw oude computer veel informatie, zelfs als u uw eigen bestanden heeft weggegooid of de harde schijf heeft geformatteerd. De nieuwe eigenaar van uw pc, die een beetje technisch onderlegd is, kan waarschijnlijk allerlei gegevens weer tevoorschijn halen. Niet alleen onschuldige bestanden maar ook vertrouwelijke documenten en informatie zoals namen, adressen, telefoonnummers, wachtwoorden, etc. In dit geval kunnen wij deze gegevens voor u permanent wissen.
Wat is formatteren
Formatteren betekent het compleet wissen van een harde schijf of ander opslagmedium (USB stick, DVD-RW, CD-RW, digitale foto camera, etc) en hierna zijn de bestanden dus niet meer zichtbaar.
In werkelijkheid worden de bestanden niet gewist. Een harde schijf of ander opslagmedium is te vergelijken met een boek, er zijn bladzijden (de bestanden) en een inhoudsopgave. Als de schijf wordt geformatteerd, wordt alleen de inhoudsopgave veranderd, de bestanden blijven gewoon staan. De ruimte die ze innemen wordt als leeg aangemerkt in de inhoudsopgave, zodat hun plaats later kan worden ingenomen door nieuwe bestanden.
Wat is data recovery
Data recovery betekent verloren gegevens herstellen van een harde schijf of ander opslagmedium (USB stick, DVD, CD, digitale foto camera, etc). Bij een CD of DVD is de oorzaak meestal dat het oppervlak is beschadigd door krassen en er daardoor bestanden niet meer leesbaar zijn.
Bij herschrijfbare media (harde schijf, USB stick, foto camera, etc.) kan het zijn dat bestanden per ongeluk zijn weggegooid, het medium is geformatteerd of door software of hardware problemen bestanden zijn verdwenen.
Bel 06 55886641 voor meer informatie of gratis advies.
Wat kost data recovery van een harde schijf
De kosten hangen af van veel factoren, de capaciteit van de schijf, hoe het verlies van gegevens is ontstaan (gewiste bestanden, schijf geformatteerd of hardware problemen). U kunt een indicatie van de kosten zelf uitrekenen.
Wat moet ik doen als ik belangrijke bestanden (ook foto's) van mijn harde schijf kwijt ben
Vakkundige hulp zoeken, wij helpen u graag bij data recovery. Wij starten uw systeem vanaf een CD-ROM, waardoor de originele inhoud van de schijf niet wordt gewijzigd.
Er zijn een aantal dingen, die u beslist niet moet doen:
1. Doorgaan met het gebruiken van de schijf of ander opslag medium waarop de missende gegevens zouden moeten staan.
2. Als het de systeemschijf betreft (meestal C), worden bij het opstarten en weer afsluiten door Windows allerlei instellingen op de schijf opgeslagen, dus het systeem niet meer opstarten.
3. Met onvoldoende kennis van data recovery proberen de data terug te (laten) halen. Hierna is de kans groot dat uw verloren bestanden voorgoed worden overschreven en dus niet meer zijn terug te halen.
Bereken hier de kosten van data recovery.
Wat moet ik doen als ik gegevens of foto's kwijt ben van een USB stick of geheugenkaart
Vakkundige hulp zoeken, wij helpen u graag bij data recovery.
Er zijn een aantal dingen, die u beslist niet moet doen:
1. Doorgaan met het gebruiken van de USB stick of geheugenkaart (geen nieuwe foto's meer maken).
2. Met onvoldoende kennis van data recovery proberen de data terug te (laten) halen. Hierna is de kans groot dat uw verloren bestanden voorgoed worden overschreven en dus niet meer zijn terug te halen.
Bereken hier de kosten van data recovery.
Na het uitvoeren van Windows schijf controle (chkdsk) is de harde schijf niet meer zichtbaar of zijn mappen of bestanden verdwenen.
Schijf controle (chkdsk) vergelijkt de bestanden op de hele schijf met de index (inhoudsopgave) van het bestandssysteem. Als een gevonden bestand niet in de index voorkomt wordt geprobeerd dit bestand opnieuw in de index te zetten.
Bij een beschadigde harddisk kan dit leiden tot bestandsverlies of in het ergste geval een disk die niet meer door Windows is te benaderen. Waarschijnlijk kunnen we met data recovery alle of een groot deel van de bestanden terughalen.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
In dit geval kunnen wij u helpen met speciale software (zie ook wachtwoorden). In de meeste gevallen kunnen wij de verloren wachtwoorden weer voor u terughalen. Dit geldt voor Windows, Outlook (Express), etc., maar ook voor BIOS wachtwoorden.
Hoe kan ik een back-up van mijn bestanden maken
Er zijn diverse back-up programma's voor Windows via internet te verkrijgen, zowel commerciële, shareware en gratis pakketten. Een goed voorbeeld van een betaald pakket is Retrospect (http://www.retrospect.com) en gratis is SyncBack Freeware (2brightsparks.com).
Kan ik een complete back-up van Windows en alle programma's maken
Een normaal back-up programma is bedoeld om uw eigen gegevens (bestanden) veilig te stellen. Het hiermee maken van back-ups van Windows bestanden of programma's heeft geen zin.
Er zijn ook programma's zoals bijvoorbeeld Norton Ghost en Acronis True Image, die een back-up maken van een hele schijf of partitie. Na het terugzetten van een dergelijke back-up is de schijf of partitie weer in de exacte staat als bij het maken van de back-up (dus ook uw eigen bestanden !).
Als er een probleem met uw pc is waarbij de enige mogelijkheid herinstallatie van Windows is, is dit met een dergelijk programma in paar minuten uit te voeren, terwijl u anders vele uren bezig bent met het opnieuw installeren van Windows en alle updates, drivers en programma's.
Waarom wordt een harde schijf opgedeeld in mappen
Het gebruik van mappen (folders) is ingevoerd om de bestanden te kunnen rangschikken, zodat ze makkelijker zijn terug te vinden. De harde schijf slaat bestanden in willekeurige volgorde op en zonder structuur. Het besturingssysteem zorgt voor de presentatie van de bestanden in een mappen structuur.
Het idee is hetzelfde als een papieren archief, waarbij documenten in hangmappen zitten, voorzien van een label en op alfabet of onderwerp gerangschikt.
Kan een computer worden beveiligd tegen gebruikersfouten
In Windows kunnen meerdere gebruikers worden aangemaakt. Deze gebruikers zijn ingedeeld in gebruikersgroepen en van elke groep kunnen allerlei instellingen worden aangepast (group policy).
Zo kan bijvoorbeeld worden ingesteld of de gebruiker (groep) nieuwe programma's mag installeren, of kan de toegang tot bepaalde mappen worden beperkt en of hiervan de inhoud mag worden gewijzigd of aangepast.
Dit beschermt natuurlijk niet tegen algemene gebruikersfouten, zoals bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen of overschrijven van een bestand, als de desbetreffende gebruiker daarvoor de rechten heeft.
Waar vind ik meer informatie over de werking van een computer
Op de site www.tekstenuitleg.net vindt u veel informatie en uitleg over computer termen en de werking van de onderdelen van een pc, bij www.computerwoorden.nl kunt u ook zoeken op de woorden waarvan u meer wilt weten.
Wat is "no cure - no pay"
Letterlijk betekent dit "geen oplossing - niet betalen". Deze reclame kreet wordt vaak op internet gebruikt door bedrijven die pc reparatie aanbieden, voor bijvoorbeeld onderhoud en reparatie van auto's zijn wij dit nog niet tegen gekomen.
Klinkt aantrekkelijk natuurlijk "no pay", maar wat is "no cure"? Stel voor dat bij een reparatie van uw pc geconstateerd wordt dat een duur onderdeel vervangen moet worden, maar gezien de hoge kosten hiervan besluit u om van deze reparatie af te zien. In dit geval is er dus wel een oplossing, maar hoe zit het dan met kosten? Hierover vinden we op de betreffende websites in ieder geval geen informatie.
Werken jullie ook op "no cure - no pay" basis
Nee, dat doen wij niet. Als wij werkelijk geen oplossing voor uw probleem kunnen vinden, zullen wij de kosten in alle redelijkheid zo laag mogelijk houden. Kunnen wij u wel helpen dan is het natuurlijk uw eigen keuze of u de voorgestelde reparatie door ons wilt laten uitvoeren.
Bent u bestanden kwijt van uw computer of zijn er foto's van uw digitale camera verdwenen? Lees meer over onze data recovery service.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
WGA (Windows Genuine Advantage) is een tech­niek van Microsoft voor het detec­teren van ille­gale soft­ware. Bij het instal­leren van updates, wat op de meeste com­puters auto­ma­tisch gebeurt, wordt deze WGA soft­ware auto­ma­tisch op uw pc geïn­stal­leerd.
 
Bij niet legale sof­tware bete­kent dit dat u moge­lijk niet meer in staat bent updates, die belang­rijk zijn voor de veilig­heid van uw com­puter te down­loaden en ook andere soft­ware, zoals Microsoft Office, niet meer kunt updaten.
Het bestands­systeem is een onder­deel van het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows, Mac OS of Linux) en verzorgt alle hande­lin­gen die nodig zijn voor het schrijven en lezen van bestan­den op diverse opslag­media, zoals bijvoor­beeld harde schijven, CD/DVD of USB sticks.
 
De bekendste bestands­sys­temen zijn FAT of NTFS (Windows), HPFS (Mac OS) en ext2, ext3 en ext4 (Linux).
Het BIOS (Basic Input Output System) is soft­ware die een com­puter gebruikt om op te starten en bevindt zich in een inge­bouwde geheu­gen­chip en heeft dus niets te maken met Win­dows of een an­der bestu­rings­sys­teem.
 
Bij het aanzet­ten van de pc voert deze instruc­ties uit die in dit geheu­gen staan, waar­onder het testen van de hard­ware (ook de harde schijf) en rand­appara­tuur. Pas als deze tests met suc­ces zijn uitge­voerd wordt het bestu­rings­systeem (bij­voor­beeld Windows) van de harde schijf opge­haald en opge­start.
 
Het BIOS biedt ook de mogelijk­heid de com­puter te bevei­ligen met een wacht­woord, dat moet worden inge­geven voor­dat het sys­teem opstart.
 
Het BIOS is opgeslagen in een chip op het moe­der­bord van de com­puter en wordt van span­ning voor­zien door een bat­te­rijtje, ook als de pc uit­staat.
Een harde schijf kan opge­deeld worden in meer­dere parti­ties. In Windows worden deze partit­ies gezien als een com­plete schijf en krijgen dan ook een letter toe­ge­wezen.
 
Bijvoor­beeld: een schijf verdeeld in twee parti­ties levert in Windows een C: en D: schijf op.
 
Het maken van een aparte parti­tie voor Windows en overige pro­gram­ma's en een parti­tie voor uw eigen bestan­den is een goed idee, maar vergeet niet dat bij een hard­ware storing in de harde schijf alle daarop aanwe­zige parti­ties bescha­digd of zelfs hele­maal niet meer toe­gan­ke­lijk kunnen zijn.
Een driver (stuur­programma) is een specifiek stuk soft­ware dat een verbin­ding legt tussen de hard­ware en het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows).
 
Het stuur­pro­gramma zorgt ervoor dat bij het ontwik­kelen van program­ma's geen reke­ning gehouden hoeft te worden met de gebruikte hard­ware. Op een uni­forme manier kan het programma het bestu­rings­systeem aanspre­ken. Het bestu­rings­sys­teem spreekt vervolgens de hard­ware aan via het stuur­programma.
 
Voorbeeld: een pro­gramma geeft de opdracht "print", het bestu­rings­sys­teem stuurt nu via de drivers de juiste com­mando's naar de printer om die opdracht uit te voeren.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Trefwoorden: automatisering computer hardware software windows vraag vragen antwoord pc laptop tip oplossing data recovery alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait