Ransomware

Naast virussen en spyware bestaat tegenwoordig ook ransomware. Dit kan zijn software die bestanden versleutelt, zodat ze niet meer zonder een wachtwoord kunnen worden geopend. De meeste versies verhinderen dat de computer normaal kan worden gebruikt of dat zelfs het opstarten wordt verhinderd.

En natuurlijk tonen ze allemaal een scherm, waar u wordt aangeboden om deze "gijzeling" (meestal tegen hoge kosten) ongedaan te maken. Dit scherm kan vaak niet worden afgesloten, zodat eenvoudige handelingen zoals het openen van de Windows verkenner niet kunnen worden uitgevoerd.

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

Al deze programma's (trojans) hebben gemeen dat ze gebruik maken van zwakheden in het besturingssysteem of de internet browser. Het is dus aan te raden altijd (automatisch) updates voor uw besturingssysteem te installeren en gebruik te maken van de nieuwste versie van de browser.

Wij kunnen dit soort software voor u verwijderen, zie reparatie software voor particuliere of zakelijke klanten.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Virus­sen zijn tegen­woor­dig wel bij ieder­een bekend. Som­mige zijn rela­tief onschul­dig, maar er zijn ook virus­sen die gege­vens ver­wij­deren en grote schade kunnen toe­bren­gen aan het sys­teem.
Spyware zijn programma's die onge­merkt op een com­puter geïnstal­leerd worden, met als doel per­soon­lijke gegevens via het inter­net door te geven.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Deze Engelse term kan het best worden vertaald als "blader pro­gramma" en wordt gebruikt om inter­net pagina's te kunnen bekij­ken. Het gebruik van een browser is in de volks­mond syno­niem aan "surfen op het inter­net".
 
De bekendste browsers zijn Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari en Google Chrome.
Trefwoorden: automatisering computer software windows virus virusmelding anti phishing waarschuwing nep vals trojan antivir ie antivirus xp antivirus winfixer amaena winantivirus errorsafe systemdoctor drivecleaner alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait