Windows tips

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Windows geeft meldingen over illegale software.
Kijk op de pagina Windows illegaal.
Er is mij aangeraden Windows opnieuw te installeren, is dat verstandig
Er zijn heel veel mogelijkheden om een defecte Windows installatie te repareren. Wij beschikken over veel software gereedschappen, die in de meeste gevallen de opstartproblemen kunnen verhelpen (zie software reparatie).
Fouten bij het opstarten van Windows of tijdens het gebruik kunnen ook worden veroorzaakt door problemen met de harde schijf. In dat geval zal de herinstallatie vrijwel zeker mislukken en is de kans groot, dat uw eigen bestanden voorgoed worden overschreven.
In een aantal gevallen, bijvoorbeeld door een hardnekkig virus, is helaas een herinstallatie nodig. Na de herinstallatie moeten alle updates van Windows, drivers en andere software opnieuw worden geïnstalleerd.
Maak van te voren een lijstje van dingen die opnieuw moeten worden geïnstalleerd en zorg dat u alle installatie CD's of DVD's en licentie codes bij de hand heeft. Vergeet vooral niet een back-up te maken van al uw eigen bestanden en instellingen voor de installatie.
Waar moet ik aan denken als Windows opnieuw wordt geïnstalleerd
Na een herinstallatie van Windows zijn alle oude gegevens verdwenen. In Windows XP is een speciale map "Documents and Settings" (in Vista , Windows 7 of Windows 8 is dit "Gebruikers" of "Users"), waarin standaard de instellingen en documenten van alle gebruikers worden opgeslagen.
Ook maken sommige software pakketten speciale mappen aan op uw systeemschijf (bijvoorbeeld maakt de software van de Belastingdienst op de systeemschijf een map "Bdienst" aan, waarin uw aangiftes worden bewaard).
Maak van al deze folders eerst een back-up, voordat u met het herinstalleren van Windows begint. Er zijn ook speciale programma's die een back-up van de instellingen van bijvoorbeeld Outlook of Outlook Express kunnen maken.
Bel 06 55886641 voor meer informatie of gratis advies.
Ik heb Windows opnieuw geïnstalleerd zonder een back-up te maken en ben mijn bestanden en instellingen kwijt.
Stop onmiddellijk met verdere installatie en start Windows niet meer op. Bij een nieuwe installatie "denkt" Windows dat uw schijf leeg is en zet de benodigde bestanden op deze "lege" schijf.
In werkelijkheid zijn niet alle bestanden verdwenen, maar Windows ziet ze alleen niet meer. Alles wat u verder doet met Windows (zelfs opnieuw opstarten en afsluiten) heeft tot gevolg dat er informatie op de schijf wordt geschreven. Dit kan betekenen dat oude bestanden worden overschreven en deze dus voorgoed zijn verdwenen.
Met onze data recovery service kunnen wij de meeste bestanden weer voor u terug halen.
Wat is een recovery CD of DVD
Een recovery CD of DVD wordt vaak meegeleverd met een nieuwe computer met Windows of kan hierop zelf worden aangemaakt. Hiermee kan in geval van problemen de Windows installatie worden hersteld en de meeste keren lukt dat zonder verlies van uw eigen gegevens.
Vertrouw hier niet op en maak voordat u een dergelijke herstel operatie uitvoert een back-up van al uw eigen bestanden en instellingen. Een foute handeling kan uw data voorgoed onzichtbaar maken en in dat geval kunnen we via onze data recovery service de meeste bestanden weer voor u terug halen.
Belangrijk: fouten bij het opstarten van Windows of tijdens het gebruik kunnen ook worden veroorzaakt door problemen met de harde schijf. In dat geval zal de recovery vrijwel zeker mislukken en is de kans groot, dat uw eigen bestanden voorgoed worden overschreven.
Bij het installeren van Windows krijg ik een melding dat er geen harddisk is gevonden.
Dit betekent dat er speciale drivers nodig zijn voor het zichtbaar maken van uw harde schijf. Dit komt vaak voor als u bijvoorbeeld de bestaande ATA disk heeft vervangen door een SATA disk, of als uw computer is uitgerust met een RAID systeem.
Bij het starten van de Windows installatie CD/DVD wordt de optie geboden om door het indrukken van de F6 toets deze drivers te laden, maar dit werkt alleen vanaf een floppy disk, die in de meeste nieuwere computers niet meer aanwezig is.
Het enige alternatief is een nieuwe installatie CD/DVD te maken, waarin de juiste drivers voor de hardware zijn geïntegreerd (slipstreamen).
Wat is een recovery partitie
Zie volgende vraag.
Bij mijn computer is geen Windows CD of DVD geleverd, hoe kan ik opnieuw installeren
Veel computers worden tegenwoordig geleverd zonder een installatie CD/DVD van Windows. In plaats daarvan staat er op de harde schijf een verborgen partitie, waar de installatie bestanden staan. De mogelijkheden tot het branden van een "recovery CD/DVD" worden wel geboden, maar weinig gebruikers kennen het bestaan van hiervan en dus is bij een probleem met de harde schijf herinstallatie vanaf CD/DVD niet mogelijk.
Bij het opstarten van de computer kan dan meestal via een functietoets (vaak F11) Windows opnieuw worden geïnstalleerd Hiermee wordt de pc weer teruggezet naar de toestand zoals door de fabrikant geleverd, dus uw eigen bestanden, programma's en instellingen zijn hierna verdwenen.
Als dit per ongeluk is uitgevoerd zet dan de computer onmiddellijk uit, waarschijnlijk zijn de meeste gegevens nog terug te halen via data recovery.
Wat is het register in Windows
Het register (registry) is het hart van Windows. Hierin wordt allerlei informatie opgeslagen over de hardware, geïnstalleerde software, gebruikers instellingen, etc. Als veel programma's worden geïnstalleerd en weer verwijderd, kunnen in het register instellingen achterblijven die niet meer worden gebruikt.
Er zijn diverse programma's om die onnodige informatie uit het register te verwijderen, maar pas op met het gebruik hiervan zonder kennis over zo'n programma. Als het register wordt beschadigd of belangrijke instellingen worden verwijderd of veranderd kan dit ernstige gevolgen hebben voor de werking van Windows of andere programma's.
Ik heb op internet een tip gevonden, waarbij iets in het register van Windows moet worden veranderd, kan dat kwaad
Het wijzigen van het register is altijd gevaarlijk en bij de meeste tips wordt u dan ook verteld eerst een back-up te maken met een beschrijving hoe dat moet. Als u een fout maakt bij het wijzigen van het register kan dat zelfs tot gevolg hebben dat Windows niet meer opstart.
Als u nog weet wat u heeft veranderd of als u een back-up heeft gemaakt en Windows niet meer opstart of foutmeldingen geeft, kunnen wij in de meeste gevallen het register weer herstellen.
Wat is de "veilige modus"
Door bij het opstarten van de computer onmiddellijk na het boot scherm (meestal het scherm met het logo van de fabrikant) één of meerdere keren op de functietoets F8 te drukken verschijnt een scherm met keuze mogelijkheden. Eén daarvan is de "veilige modus", hierbij worden geen hardware drivers geladen, zodat kan worden vastgesteld of opstartproblemen worden veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde driver.
Ook kan in de veilige modus worden geprobeerd een hardnekkig virus te verwijderen.
Hoe verwijder ik een virus
Gebruik een goede virus scanner. Er zijn commerciële versies zoals Norton, Kaspersky en McAfee. Gratis virusscanners zijn ook op internet te vinden, een voorbeeld van een goede gratis virusscanner is Avast (zie download pagina).
Goede virusscanners bieden ook bescherming bij het surfen op internet, het ontvangen van e-mail, etc. Zorgen voor regelmatige updates (vaak automatisch in te stellen) is erg belangrijk. In de strijd tussen de ontwikkelaars van virussen en de bedrijven die een virusscanner leveren, loopt de eerste groep altijd voorop.
Kan een virus de hardware van mijn computer beschadigen
Nee dat kan niet. Wel kan een virus de drivers voor bepaalde onderdelen beschadigen, zodat de werking daarvan wordt beperkt of uitgeschakeld. Ook kan daardoor Windows bij het opstarten fouten geven of zelfs het opstarten beëindigen. Zie de tip over "veilige modus".
Wat is spyware en hoe kan die worden verwijderd
Spyware zijn programma's die ongemerkt op een computer geïnstalleerd worden, met als doel persoonlijke gegevens via het internet door te geven. Om spyware te verwijderen is (gratis) software via internet te downloaden.
De aanwezigheid van spyware is meestal goed verborgen en regelmatig uw systeem scannen met goede anti-spyware software is dan ook aan te raden.
Wat is scareware
Scareware is software die valse meldingen geeft over virus infecties, met het doel u een anti-virus programma via internet te verkopen.
In het beste geval bent u gewoon uw geld kwijt, omdat de meldingen vals zijn en het aangeschafte pakket dus niets doet, maar het is ook mogelijk dat deze software uw pc verder besmet met allerlei kwaadaardige software (zie scareware).
Mijn pc start op met foutmeldingen of het opstarten wordt afgebroken.
Als een Windows systeem opstart problemen heeft, herstart dan het systeem en druk op de functietoets F8. U krijgt nu een menu en kies daarin de optie "Veilige Modus" en bevestig deze keuze met "return". Het systeem wordt nu gestart met een minimaal aantal drivers en andere geïnstalleerde hulpprogramma's.
Als het systeem nu wel opstart, moet worden gezocht naar de driver of het hulpprogramma dat het probleem veroorzaakt. Schakel één voor één een randapparaat of hulpprogramma uit en probeer daarna het systeem normaal te starten (zie opstart probemen).
Hoe schakel ik randapparatuur uit
Ga naar Start > Configuratie scherm > Systeem. Kies nu de tab "Hardware" en klik op "Apparaatbeheer".
U ziet nu alle onderdelen van de computer in een lijst. Als er onderdelen met een geel uitroepteken zijn gemarkeerd duidt dat op een probleem. U kunt een apparaat uitschakelen door het te selecteren en dan met de rechtermuis knop "Uitschakelen" te kiezen.
Pas wel op dat u geen belangrijke apparaten uitschakelt die voor de werking van het systeem essentieel zijn.
Wat is de Windows Installer
De Windows Installer is een programma dat assisteert bij het installeren van nieuwe software. Het zorgt ervoor, dat alle onderdelen op de juiste plaats worden gezet en zorgt ook voor een mogelijkheid de software weer te verwijderen.
Het is aan te raden bij elke nieuwe installatie een "herstelpunt" te maken, zodat bij problemen met de installatie de computer via systeemherstel weer in de oude toestand kan worden terug gebracht.
Wat doet Windows systeemherstel
U heeft bijvoorbeeld nieuwe software of drivers geïnstalleerd en hierna krijgt u foutmeldingen of problemen met randapparatuur. Met systeemherstel in Windows kunt u uw computer weer terug brengen naar de staat voor deze installatie toen alles nog goed werkte, maar dit geldt alleen voor drivers en programma's.
Uw eigen bestanden blijven ongewijzigd en per ongeluk weggegooide eigen bestanden worden niet terug gezet, hiervoor is data recovery de enige mogelijkheid.
Hoe verwijder ik een bestand definitief in Windows
Selecteer het bestand en gebruik de SHIFT + Delete toetsen.
Alternatief: houd de SHIFT toets ingedrukt terwijl u het bestand naar de prullenbak sleept.
In werkelijkheid worden de bestanden niet gewist. Een harde schijf of ander opslagmedium is te vergelijken met een boek, er zijn bladzijden (de bestanden) en een inhoudsopgave. Als er bestanden worden verwijderd, wordt alleen de inhoudsopgave veranderd, de bestanden blijven gewoon staan. De ruimte die ze innamen wordt als leeg aangemerkt in de inhoudsopgave, zodat hun plaats later kan worden ingenomen door nieuwe bestanden.
Als u de bestanden echt wilt verwijderen zonder dat ze zijn terug te halen, kijk dan op data vernietiging.
Waarom werkt mijn oude printer, scanner, etc. niet met Windows Vista, Windows 7 of Windows 8
Bij de ontwikkeling van Windows Vista heeft Microsoft de hele structuur van hardware drivers volledig veranderd in zoals die tot en met Windows XP was. Het gevolg hiervan was dat alle fabrikanten van randapparatuur (printers, scanners, etc.) al hun drivers moesten aanpassen om hun producten met Windows Vista te kunnen laten werken.
Waar vind ik drivers voor Windows Vista, Windows 7 of Windows 8
Natuurlijk kunt u het beste zoeken op de website van de fabrikant. Als er ergens drivers zijn zult u ze daar zeker vinden. Het ontwikkelen van een driver vereist veel kennis over de werking van het desbetreffende apparaat, kennis die meestal alleen bij de fabrikant aanwezig is. De kans dat u elders een driver vindt is dus vrijwel uitgesloten.
Voor oudere apparatuur zijn helaas vaak geen drivers beschikbaar, soms door beperkingen in de hardware, maar meestal om financiële redenen. Het ontwikkelen van drivers is duur en natuurlijk is het voor een fabrikant aantrekkelijker als u uw oude apparaat vervangt door een nieuwer exemplaar, waarvoor de nieuwe drivers al zijn ontwikkeld en standaard worden meegeleverd.
Bent u bestanden kwijt van uw computer of zijn er foto's van uw digitale camera verdwenen? Lees meer over onze data recovery service.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een harde schijf of ander opslag­me­dium is te verge­lij­ken met een boek, er zijn blad­zij­den (de bestan­den) en een inhouds­op­gave.
 
Als bestan­den worden weg­ge­gooid, of het me­dium wordt gefor­mat­teerd, wordt alleen de inhouds­op­gave ver­an­derd of ver­wij­derd, de bestan­den blijven gewoon staan.
 
De ruimte die ze inne­men wordt als leeg aange­merkt in de inhouds­op­gave, zodat hun plaats later kan worden inge­no­men door nieuwe bestan­den.
 
Als er nieuwe bestan­den worden opge­sla­gen, bestaat de kans dat hier­mee een oud bestand (gedeel­te­lijk) wordt ver­van­gen en daar­na dus niet meer met data recovery is terug te halen.
Een driver (stuur­programma) is een specifiek stuk soft­ware dat een verbin­ding legt tussen de hard­ware en het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows).
 
Het stuur­pro­gramma zorgt ervoor dat bij het ontwik­kelen van program­ma's geen reke­ning gehouden hoeft te worden met de gebruikte hard­ware. Op een uni­forme manier kan het programma het bestu­rings­systeem aanspre­ken. Het bestu­rings­sys­teem spreekt vervolgens de hard­ware aan via het stuur­programma.
 
Voorbeeld: een pro­gramma geeft de opdracht "print", het bestu­rings­sys­teem stuurt nu via de drivers de juiste com­mando's naar de printer om die opdracht uit te voeren.
ATA (Advanced Technology Attachment) of IDE (Integrated Drive Electronics) is een standaard inter­face die de commu­ni­catie tussen het moe­der­bord van een com­pu­ter en schijf­sta­tions moge­lijk maakt. IDE wordt hoofd­zake­lijk gebruikt voor de aan­stu­ring van harde schij­ven en CD/DVD-sta­tions.
 
Er is een 4-polige (Molex) aanslui­ting voor de voe­dings­span­ning en een platte kabel met 40 of 80 aders voor de kop­pe­ling met het moeder­bord.
 
  
Serial ATA (ook wel SATA of S-ATA genoemd) is een computer­bus ontwor­pen voor het trans­port van gege­vens tussen de com­puter en de harde schijf. Serial ATA is de opvol­ger van de Parallel-ATA/PATA/P-ATA of IDE-bus. (ATA staat voor Advanced Technology Attachment)
 
Serial ATA gebruikt dun­nere kabels (de rode in het plaatje hieronder) dan de flat­cables van paral­lel ATA. De kabels kunnen niet omge­keerd worden aange­sloten, zoals dat bij veel vooral oudere IDE kabels het geval was.
 
  
RAID is een afkorting van Redundant Arrays of Independent Disks en is de bena­ming voor een set metho­dieken voor fysieke data opslag op harde schijven waarbij de gege­vens over meer schij­ven ver­deeld worden, op meer dan 1 schijf worden opge­slagen, of beide, ten behoeve van snel­heids­winst en/of bevei­li­ging tegen gege­vens­ver­lies.
Een harde schijf kan opge­deeld worden in meer­dere parti­ties. In Windows worden deze partit­ies gezien als een com­plete schijf en krijgen dan ook een letter toe­ge­wezen.
 
Bijvoor­beeld: een schijf verdeeld in twee parti­ties levert in Windows een C: en D: schijf op.
 
Het maken van een aparte parti­tie voor Windows en overige pro­gram­ma's en een parti­tie voor uw eigen bestan­den is een goed idee, maar vergeet niet dat bij een hard­ware storing in de harde schijf alle daarop aanwe­zige parti­ties bescha­digd of zelfs hele­maal niet meer toe­gan­ke­lijk kunnen zijn.
Een hulp­programma (ook wel een "service" genoemd) is een pro­gramma dat bij het opstar­ten van de com­puter wordt gestart en daarna actief blijf totdat de com­puter weer wordt uitge­zet.
 
Sommige van deze hulp­programma's zijn te her­ken­nen aan een icoon in de rechter onder­kant van het scherm, bijvoor­beeld een virus scan­ner, instel­lin­gen van een geluids­kaart, etc.
Trefwoorden: advies automatisering computer hardware software windows vraag vragen antwoord pc laptop tip oplossing register system recovery partition alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait