Downloads
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar op deze pagina wordt verwezen en het gebruik van de software die daar wordt aangeboden.
Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de site van de aanbieder, de help files van het programma en de eventueel bijgevoegde documentatie.
Downloads niet beschikbaar op mobiele telefoons.
  Klik hier om uw computer gratis te testen.
Algemeen
     CCleaner (gratis) www.ccleaner.com
Verwijdert alle onnodige bestanden van uw computer. Bevat ook mogelijkheden voor het opschonen van het register (registry) in Windows, alleen gebruiken als u weet wat u doet! (laat in ieder geval het programma eerst een back-up maken).
  Treesize Free (gratis) www.jam-software.com
Een alternatief voor de Windows verkenner. Geeft de grootte van folders grafisch weer.
Er is ook een commerciële versie met meer mogelijkheden.
 
Anti Virus
  Avast (gratis) www.avast.com/nl-nl/index
Een goed anti-virus programma, automatische updates en toegangsbescherming voor alle internet en e-mail programma's.
Er is ook een commerciële versie met meer mogelijkheden.
 
Back-up
SyncBack Freeware (gratis) www.2brightsparks.com
Eenvoudig programma om een back-up van uw bestanden te maken. Hiermee kunt u ook folders synchroniseren (bijvoorbeeld tussen pc en laptop).
Er is ook een commerciële versie met meer mogelijkheden.
Retrospect (commerciëel) http://www.retrospect.com
Een professioneel back-up programma. Maakt (automatisch) een back-up van uw bestanden met veel opties en mogelijkheden. Back-up naar (externe) harde schijf, CD/DVD of tape.
Acronis True Image (commerciëel) http://www.acronis.nl/
Maakt een complete back-up van een harde schijf of een partitie. In geval van beschadiging van Windows kan snel de back-up worden teruggezet. Gebruiken in combinatie met een back-up programma voor uw eigen gegevens.
 
Data recovery
Recuva (gratis) www.recuva.com
Eenvoudig data recovery programma, haalt weggegooide bestanden via de prullenbak terug.
FileRestorePlus (shareware) filerestoreplus.com
Eenvoudig data recovery programma, haalt weggegooide bestanden via de prullenbak terug.
GetDataBack (commerciëel) www.runtime.org
Een professioneel data recovery programma. Haalt vrijwel alle bestanden terug, ook van harde schijven met fouten in het bestandssysteem.
 
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Het register is het hart van Windows. Hierin wordt aller­lei infor­matie opgeslagen over Windows zelf, de geïnstal­leerde programma's, uw instel­lingen, etc.
 
Ook als u netjes de niet meer gebruikte programma's of spel­letjes verwij­dert, blijft er vaak nog nut­teloze infor­matie in het regis­ter staan wat kan leiden tot trage of insta­biele systemen, fout­mel­dingen en pro­gram­ma's die niet meer of slecht werken. Windows zelf is de groot­ste vervuiler van het register.
Een harde schijf kan opge­deeld worden in meer­dere parti­ties. In Windows worden deze partit­ies gezien als een com­plete schijf en krijgen dan ook een letter toe­ge­wezen.
 
Bijvoor­beeld: een schijf verdeeld in twee parti­ties levert in Windows een C: en D: schijf op.
 
Het maken van een aparte parti­tie voor Windows en overige pro­gram­ma's en een parti­tie voor uw eigen bestan­den is een goed idee, maar vergeet niet dat bij een hard­ware storing in de harde schijf alle daarop aanwe­zige parti­ties bescha­digd of zelfs hele­maal niet meer toe­gan­ke­lijk kunnen zijn.
Het bestands­systeem is een onder­deel van het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows, Mac OS of Linux) en verzorgt alle hande­lin­gen die nodig zijn voor het schrijven en lezen van bestan­den op diverse opslag­media, zoals bijvoor­beeld harde schijven, CD/DVD of USB sticks.
 
De bekendste bestands­sys­temen zijn FAT of NTFS (Windows), HPFS (Mac OS) en ext2, ext3 en ext4 (Linux).
Trefwoorden: automatisering pc computer software links site download programma gratis alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait